လတ္တေလာ ျဖစ္ေပၚေနတဲ့ ရာသီတုတ္ေကြးေရာဂါ (H1 N1)  နဲ႔ ၾကက္ငွက္တုတ္ေကြးေရာဂါ(H5N1) ေရာဂါေတြေၾကာင့္ အသားေစ်းတစ္ခ်ိဳ႕ အနည္းငယ္က်ၿပီး ငါးေစ်းတက္မႈေတြေၾကာင့္ စားသံုးသူ ျပည္သူေတြအေနနဲ႔ အခက္ႀကံဳေတြ႔ေနရတယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။
 
 
 
 

Related News