တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး ထား၀ယ္ၿမိဳ႕မွာ ျဖစ္ပြားခဲ့တဲ့ ၾကက္ငွက္တုပ္ေကြးေရာဂါ  (H5N1)ကို ၾသဂုတ္လ(၃)ရက္ကစလို႔ ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ၿပီလို႔ သိရေပမယ့္ အေရးေပၚထိန္းခ်ဳပ္ေရးစီမံခ်က္အရ ေနာက္ထပ္(၂၁)ရက္ ေစာင့္ၾကည့္မယ္လို႔ သိရပါတယ္။ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး ထား၀ယ္ၿမိဳ႕နယ္မွာရွိတဲ့ ၾကက္ၿခံေတြမွာ ဇူလိုင္လ(၂၆)ရက္ကစၿပီး ၾကက္ငွက္တုပ္ေကြးေရာဂါ (H5N1)ျဖစ္ပြားေနတယ္လို႔ သတင္းထုတ္ျပန္ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။
 
ေရာဂါေတြ႔ရွိတဲ့ၾကက္ၿခံေတြမွ ၾကက္အေသေကာင္ေတြကို ဓာတ္ခြဲစစ္ေဆးကာ သုတ္သင္ရွင္းလင္းမႈ ေတြ ျပဳလုပ္ခဲ့ရာ ၾသဂုတ္လ(၉)ရက္အထိ ၾကက္အေကာင္ေရ(၂)ေသာင္း (၅)ေထာင္ေက်ာ္ကို သုတ္သင္ရွင္းလင္းခဲ့တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ေရာဂါျဖစ္ပြားမႈကို လ်င္ျမန္စြာ ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ဖို႔အတြက္ ေရာဂါျဖစ္ပြားတဲ့ ၾကက္ၿခံေတြရဲ႕ ၁ ကီလိုမီတာပတ္၀န္းက်င္ကို ေရာဂါကူးစက္ဧရိယာ၊ ၾကက္ၿခံရဲ႕ ၅ ကီလိုမီတာပတ္၀န္းက်င္ကို ကန္႔သတ္ဧရိယာ၊ ၾကက္ၿခံရဲ႕ ၁၀ ကီလိုမီတာပတ္၀န္းက်င္ကို ထိန္းခ်ဳပ္ဧရိယာအျဖစ္ သတ္မွတ္ကာထိန္းခ်ဳပ္မႈေတြ ျပဳလုပ္ခဲ့တယ္လို႔ သိရပါတယ္။
 
ၾကက္ငွက္တုပ္ေကြးေရာဂါ (H5N1)စတင္ျဖစ္ပြားတဲ့အခ်ိန္ကစလို႔ ထား၀ယ္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းက ေစ်းေတြမွာ ၾကက္ဥႏွင့္ၾကက္သားေရာင္းခ်မႈေတြကို ပိတ္ပင္ထားၿပီး စာသင္ေက်ာင္းေတြကိုလည္း ပိတ္ထားတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ေရာဂါစတင္ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္တဲ့ ၾသဂုတ္လ(၃)ရက္ေနာက္ပိုင္းမွာေတာ့ စာသင္ေက်ာင္းေတြကို ျပန္လည္ဖြင့္လွစ္ခဲ့ၿပီး ၾကက္ဥၾကက္သားေရာင္းခ်မႈကိုေတာ့ အေရးေပၚ ထိန္းခ်ဳပ္ေရးစီမံခ်က္အရ ေနာက္ထပ္(၂၁)ရက္ေစာင့္ၾကည့္ကာ ၾသဂုတ္လ(၂၄)ရက္အထိ အေရာင္းပိတ္ထားမွာ ျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။
 
ၾကက္ငွက္တုပ္ေကြးေရာဂါ(H5N1) ဟာ Virus  ေၾကာင့္ ျဖစ္တဲ့ေရာဂါျဖစ္လို႔ ရာသီမေရြး ျဖစ္ႏိုင္တာေၾကာင့္ ျပည္သူေတြအေနနဲ႔ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ကုသေရးဦးစီးဌာနရဲ႕ ညႊန္ၾကားခ်က္အတိုင္း လိုက္နာေဆာင္ရြက္မႈေတြ ျပဳလုပ္ၿပီး ၾကက္ၿခံေတြမွာလည္း ဇီ၀လံုၿခံဳမႈအတိုင္း ေဆာင္ရြက္ေပးေစ လိုတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ယခုလိုေရာဂါထိန္းခ်ဳပ္မႈေတြ ျပဳလုပ္ႏိုင္တာဟာလည္း ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ကုသေရးဦစီးဌာနအျပင္ ေဒသအာဏာပိုင္ေတြ၊ ေဒသခံေတြနဲ႕ တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႔ေတြရဲ႕ ပူးေပါင္းပါ၀င္မႈေၾကာင့္ ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္တာျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။
 
 

Related News