လူမႈ၀န္ထမ္းကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ လူမႈ၀န္ထမ္းဦးစီးဌာန ရန္ကုန္တုင္းေဒသႀကီး လူမႈ၀န္ထမ္းဦးစီးဌာန ေအာက္မွာရွိတဲ့ မူလတန္းႀကိဳေက်ာင္း(၃၀)မွ ကေလးေတြကို Face Mask  ႏွင့္ လက္ေဆးဆပ္ျပာေတြ ေပးအပ္ခဲ့ပါတယ္။   ၾသဂုတ္လ ၉ရက္က အလံုၿမိဳ႕နယ္၊ အမွတ္ ၄ မူလတန္းႀကိဳေက်ာင္းမွာျပဳလုပ္တဲ့ ဒီေပးအပ္ပြဲမွာ   လူမႈ၀န္ထမ္းဦးစီးဌာနအေနနဲ႔ အခုလတ္တေလာမွာ  ျဖစ္ပြားေနတဲ့ ရာသီတုပ္ေကြးေရာဂါ Seasonal Influenza A(H1N1)   ႀကိဳတင္ကာကြယ္ျခင္းေတြ ျပဳလုပ္ႏိုင္ဖို႔ ရည္ရြယ္ၿပီး မူႀကိဳေက်ာင္းေတြမွာ ရွိတဲ့ ကေလးငယ္ေတြကို Face Mask ႏွင့္ လက္ေဆးဆပ္ျပာမ်ားေပးအပ္တာ ျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။  က်န္းမာေရးနဲ႔ ပတ္သက္တဲ႔ အသိပညာေပးတာေတြကို ၄ လတစ္ႀကိမ္ ရာသီအလိုက္ က်န္းမာေရးဦးစီးဌာနနဲ႔ပူးေပါင္းၿပီး ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးအတြင္းက လူမႈ၀န္ထမ္းဦးစီးဌာန ေအာက္မွာရွိတဲ့ မူလတန္းႀကိဳေက်ာင္း ၃၀ စလံုးက ကေလးေတြကို ျပဳလုပ္ေပးေနတယ္လို႔ သိရပါတယ္။  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး လူမႈ၀န္ထမ္းဦးစီးဌာန ေအာက္မွာေတာ့ ၿမိဳ႕နယ္အလိုက္ မူလတန္းႀကိဳေက်ာင္း (၃၀) ရွိၿပီး ကေလးဦးေရဟာ ၄၂၁၁ ဦးခန္႔ရွိတယ္လို႔ သိရပါတယ္။
 
 
 

Related News