လက္ရွိျဖစ္ပြားမႈမ်ားေနတဲ့့ H1N1ေရာဂါနဲ႔ပတ္သက္ျပီး အသိပညာေပးအလုပ္ရံု ေဆြးေႏြးပြဲ တစ္ခုကို ေရႊျပည္သာျမိဳ႕နယ္စက္မႈဇုန္(၁)ရဲ႕ စီမံခန္႔ခြဲေရး႐ံုးမွာ ၾသဂုတ္လ(၉)ရက္ က ျပဳလုပ္ခဲ့ပါ တယ္။ 
လုပ္ငန္းခြင္ေတြမွာ လုပ္ကိုင္ေနတဲ့ စက္ရံုအလုပ္ရံုေတြက လူသားအရင္းအျမစ္ဖြံ႔ျဖိဳး တိုးတက္ေရးဌာနေတြက အရာရွိေတြကို အလုပ္သမား၊ လူ၀င္မႈၾကီးၾကပ္ေရးနဲ႔ျပည္သူ႕အင္အား ၀န္ႀကီးဌာနက H1N1 ေရာဂါနဲ႔ပတ္သက္ျပီး အသိပညာေပးခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

အခု အလုပ္ရံု ေဆြးေႏြးပြဲကရရွိတဲ့ အခ်က္အလက္ေတြကို စက္ရံုအလုပ္ရံုေတြက ၀န္ထမ္းေတြကို ျပန္လည္ အသိပညာေပးသြားေစမွာ ျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။လက္ရွိျဖစ္ပြားမႈမ်ားေနတဲ့ ရာသီတုပ္ေကြးေရာဂါနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး သိရွိရမယ့္ အခ်က္အလက္ေတြ၊ ကာကြယ္ေရးမွာသံုးသင့္တဲ့ နည္းလမ္းေတြနဲ႔ေရာဂါနဲ႔ပတ္သတ္တဲ့ ေဆာင္ရန္၊ ေရွာင္ရန္ေတြကို အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပဲြမွာ  အဓိကထား ေဟာေျပာေဆြးေႏြးခဲ့တယ္လို႔ သိရပါတယ္။အလုပ္သမား၊ လူ၀င္မႈၾကီးၾကပ္ေရးနဲ႔ ျပည္သူ႕အင္အား၀န္ႀကီးဌာနအေနနဲ႔ ေရႊျပည္သာ ျမိဳ႕နယ္မွ စက္႐ံု၊ အလုပ္႐ံုေတြကို တစ္လတစ္ၾကိမ္ လိုက္လံျပီးက်န္းမာေရး အသိပညာေပးတာေတြ ပံုမွန္ျပဳလုပ္ေနၾကျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

 

 

 

Related News