ျမန္မာႏိုင္ငံေဆးႏွင့္ေဆးပစၥည္းကုန္သည္မ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းမွ (၁၅)ႀကိမ္ေျမာက္ ႏွစ္ပတ္လည္အသင္းသားစံုညီအစည္းေ၀းကို ၾသဂုတ္လ(၉)ရက္က ရန္ကုန္ျမိဳ႕ UMFCCI မွာ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ႔ပါတယ္။ေဆးႏွင့္ေဆးပစၥည္းကုန္သြယ္မႈလုပ္ငန္းမွာ တိုင္းရင္းသားကုန္သည္မ်ားႏွင့္လုပ္ငန္းရွင္မ်ား ဦးေဆာင္ျပီး ႏိုင္ငံေတာ္၏က်န္းမာေရးဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈလုပ္ငန္းမွာ တစ္ဖက္တစ္လမ္းမွ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ရန္လိုအပ္ျပီး အသင္းသားအခ်င္းခ်င္း မွန္ကန္တဲ႔အက်ိဳးစီးပြားျဖစ္ထြန္းေစမယ့္ လုပ္ေဆာင္မႈေတြမွာ ညီညြတ္စြာပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေစလို႔တဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္နဲ႔ အခုလိုႏွစ္ပတ္လည္ အစည္းအေ၀းကို က်င္းပတာျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။
 
အစားအေသာက္ႏွင့္ေဆး၀ါးကြပ္ကဲေရးဦးစီးဌာနမွ သက္တမ္းလြန္ေဆး၀ါးေတြနဲ႔ တရားမ၀င္ တင္သြင္းတဲ႔ေဆး၀ါးေတြကို သိမ္းဆည္းဖ်က္စီးရာမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံေဆး၀ါးလုပ္ငန္းရွင္ အသင္းအေနနဲ႔ ပူးေပါင္းျပီး ေဆာင္ရြက္ေနတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ သက္တမ္းလြန္ေဆး၀ါးေတြနဲ႔ တရားမ၀င္ တင္သြင္းတဲ႔ေဆး၀ါးေတြကိုသံုးစြဲပါက လူ႔ခႏၶာကိုယ္မွာရွိတဲ႔ အသည္း၊ ေက်ာက္ကပ္ စတဲ႔အရာေတြ ကိုပါ ပ်က္စီးေစႏိုင္တဲ႔ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးေတြသာရရွိတယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။
 
ျမန္မာႏိုင္ငံေဆးႏွင့္ေဆးပစၥည္းကုန္သည္မ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းအေနနဲ႔ ျပည္တြင္းမွာ သံုးစြဲေနတဲ႔ အဓိကေဆး၀ါးမျပတ္လပ္ေစဖို႔နဲ႔ ေဆး၀ါးေတြရဲ႕ေစ်းႏႈန္းေတြတည္ျငိမ္မႈ ရွိလာေစရန္ လုပ္ေဆာင္သြားမယ္လို႔လည္း သိရပါတယ္။ ဒါ႔အျပင္ ျပည္တြင္းမွာေဆး၀ါးထုတ္လုပ္မႈ ပိုမိုဖြံ႔ၿဖိဳးလာျပီး တရားမ၀င္ေဆး၀ါးတင္သြင္မႈေတြကို ပေပ်ာက္ေအာင္ တားဆီးကာကြယ္မႈေတြ ျပဳလုပ္သြားမယ္လို႔ သိရပါတယ္။ 
 
 
 

Related News