ရာသီတုပ္ေကြးေရာဂါ Seasonal Influenza A (H1N1) pdm 09  ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္႐ႈျခင္း လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိရာ  ၾသဂုတ္လ(၉)ရက္ မြန္းလြဲ (၂)နာရီမွ (၁၀)ရက္ေန႕ မြန္းလြဲ ၂ နာရီအထိ  သံသယလူနာ (၃၆)ဦးကို ဓာတ္ခြဲခန္း စမ္းသပ္စစ္ေဆးခဲ့ရာ လူနာ (၁၁)ဦးတြင္ (H1N1)ပိုး ေတြ႕ရွိၿပီး ဇူလုိင္လ (၂၁)ရက္မွ ၾသဂုတ္လ(၁၀)ရက္ မြန္းလဲြပုိင္းအထိ လတ္တေလာ ျပင္းထန္ အသက္ရွဴလမ္းေႀကာင္းေရာဂါနဲ႕ ေဆးရံုတက္ေရာက္ကုသသူ စုစုေပါင္းလူနာ (၅၁၀)ဦးအနက္ H1N1 ပိုးေတြ႕လူနာ (၁၉၄)ဦးရွိခဲ႕ျပီး တစ္ႏိုင္လံုးမွာ ၾသဂုတ္လ (၁၀)ရက္ အထိ ေသဆံုးသူ စုစုေပါင္း (၂၀)ရွိျပီျဖစ္ပါတယ္။
 
ၾသဂုတ္လ ၁၀ ရက္ေန႕ မြန္းလြဲ(၂)နာရီအထိ အထူးကုေဆးရံုႀကီး ေ၀ဘာဂီမွာ H1N1  ပုိးေတြ႕ အတြင္းလူနာ (၈)ဦး ၊ အျခားတုိင္းေဒသႀကီး ျပည္နယ္ေဆးရံုႀကီးမ်ားမွာH1N1 ပုိးေတြ႕ အတြင္းလူနာ (၅၈)ဦး စုစုေပါင္း (၆၆)ဦးက ေဆးကုသမႈ ခံယူလ်က္ရွိျပီး  အမ်ားစုမွာ သက္သာ လ်က္ရွိေနတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ H1N1 ပုိး ေတြ႕ရွိေသာ္လည္း ရာသီတုပ္ေကြး ေရာဂါရဲ႕ ေနာက္ဆက္တြဲ ဆုိးက်ဳိးေၾကာင့္ ေသဆံုးျခင္းမဟုတ္ဘဲ အျခားေရာဂါအခံမ်ားေၾကာင့္ ေသဆံုးသူ စုစုေပါင္း (၁၅)ဦးရွိတယ္လို႔ က်န္းမာေရးႏွင္႕အားကစား၀န္ႀကီးဌာနက ရာသီတုပ္ေကြး ေရာဂါ ျဖစ္ပြားမႈႏွင္႕ပတ္သက္ျပီး သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္အမွတ္စဥ္ ၁၈ အရ သိရပါတယ္။
 
ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ အေ၀းေျပးယာဥ္မ်ား၊ ဘတ္စ္ကားမ်ား၊ မီးရထားမ်ား၊ သေဘၤာမ်ားစသည္တုိ႔မွာ ရာသီတုပ္ေကြးေရာဂါနဲ႕ ပတ္သက္တဲ့ က်န္းမာေရးပညာေပး စေတကာမ်ား ကပ္ျခင္း၊ လူအမ်ား ျမင္သာတဲ့ေနရာေတြမွာ ဗီႏုိင္းမ်ား ေထာင္ျခင္းနဲ႕ ပညာေပးအစီအစဥ္မ်ားကို က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစား၀န္ႀကီးဌာနအေနနဲ႕ က်န္းမာေရးပညာေပးလုပ္ငန္းမ်ားကို တုိးျမွင့္ေဆာင္ရြက္ လ်က္ရွိပါတယ္။ က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစား၀န္ႀကီးဌာနရဲ႕ ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ ခုခံက် ကာလသားေရာဂါ၊ ေက်ာက္ကပ္ေရာဂါ၊ ျပင္းထန္အဆုတ္တီဘီေရာဂါ၊ ဆီးခ်ဳိ၊ ေသြးခ်ဳိစတဲ့ အျခားေရာဂါအခံရွိေသာသူမ်ားနဲ႕ ရာသီတုပ္ေကြးေရာဂါ ျပင္းထန္စြာ ခံစားရႏုိင္ေသာ အသက္အရြယ္ႀကီးသူမ်ား၊ ကေလးငယ္မ်ား၊ ကုိယ္၀န္ေဆာင္မိခင္မ်ားအေနနဲ႕ လတ္တေလာ ျပင္းထန္အဆုတ္ေရာင္ေရာဂါ လကၡဏာမ်ားခံစားရပါက နီးစပ္ရာက်န္းမာေရးဌာနႏွင့္ ေဆး႐ံု ေဆးခန္းမ်ားကို အျမန္ဆံုးသြားေရာက္ၿပီး အခ်ိန္မီထိေရာက္စြာ ကုသမႈခံယူသင့္တယ္လို႔ တုိက္တြန္း ထားပါတယ္။ 
 
 
 

Related News