ထား၀ယ္ၿမိဳ႕နယ္မွာျပီးခဲ့တဲ့ ဇူလိုင္လ(၂၁)ရက္မွ ၾသဂုတ္လ(၃)ရက္အထိ ျဖစ္ပြားခဲ့တဲ့ အျပင္းစားၾကက္ငွက္တုပ္ေကြး(H5N1)ေရာဂါေၾကာင့္ ၾကက္၊ ဘဲေမြးျမဴေရးသမားမ်ား အေနနဲ႔ အေကာင္ေရ(၂၅၇၀၀)ေက်ာ္ ဆံုး႐ႈံးခဲ့တယ္လို႕ တနသာၤရီတိုင္းေဒသၾကီး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ကုသေရးဦးစီးဌာနမွ သိရပါတယ္။

အျပင္းစားၾကက္ငွက္တုပ္ေကြး (H5N1)ေၾကာင့္ တနသာၤရီတိုင္းေဒသၾကီး ထား၀ယ္ျမိဳ႕နယ္မွာ ၾကက္အေကာင္ေရ (၂၅၆၁၃)ေကာင္နဲ႕ ဘဲအေကာင္ေရ (၁၂၅)ေကာင္၊ စုစုေပါင္း(၂၅၇၃၈)ေကာင္ ဆံုး႐ႈံးခဲ့တယ္လို႕ သိရပါတယ္။ဒီလို (H5N1)  ဗိုင္းရပ္ေနာက္ဆံုးေတြ႕ရွိခဲ့တဲ့ ၾသဂုတ္လ(၃)ရက္မွ ေနာက္ထပ္(၂၁) ရက္အတြင္း ေရာဂါကင္းရွင္းေရးလုပ္ငန္းေတြ လုပ္ေဆာင္ေနတာျဖစ္ျပီး ေရာဂါျဖစ္ပြားမႈ မရွိမွသာ ကန္႕သတ္ထားတဲ့ ၾကက္ဥ၊ ၾကက္သားေရာင္းခ်မွဳပိတ္ပင္ထားတာေတြကို ျပန္လည္ ေရာင္းခ်ခြင့္ေပး သြားမယ္လို႕သိရပါတယ္။

ရက္ေပါင္း(၂၁)ရက္ျပည့္လို႕ ေရာဂါကင္းစင္ေၾကာင္းေၾကညာျပီးရင္ေတာ့ ေနာက္ထပ္ရက္ေပါင္း (၉၀) ျပည့္မွသာ ၾကက္၊ ဘဲမ်ား ျပန္လည္ေမြးျမဴရမွာျဖစ္တယ္လို႕ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ကုသေရးဦးစီးဌာနမွ ေျပာၾကားထားတာျဖစ္တယ္လို႕သိရပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ရက္ေပါင္း(၉၀)ျပည့္သြားရင္ေတာ့ ၾကက္ေမြးျမဴေရးသမားမ်ားအတြက္ လိုအပ္ေနတဲ့ မတည္ေငြေတြကို တိုင္းေဒသၾကီးအစိုးရ အေနနဲ႕ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတထံ အကူအညီေတာင္းသြားဖို႕ အစီအစဥ္ရွိတယ္လို႕သိရပါတယ္။ 

 

 

Related News