အဏုအဟာရခ်ိဳ႕တဲ႕ျခင္းကို အဟာရျဖည္႕ဆန္ျဖင့္ တိုက္ဖ်က္ျခင္း သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲကို ၾသဂုတ္လ ၁၈ ရက္က ႏိုဗိုတယ္ဟိုတယ္မွာ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ အဓိကအေျခခံ အစားစာျဖစ္တဲ့ဆန္မွာ အာဟာရဓါတ္းေတြ ျဖစ္တဲ့ သံဓါတ္၊ ဗီတာမင္ေအ၊ ဗီတာမင္ B1, B3, B6 ေဖာလစ္အက္စစ္ အစရွိတဲ့ ဗီတာမင္နဲ႔ သတၱဳဓါတ္(၈)မ်ိဳးကို ျဖည့္ေပးထားတာျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ဒါ႕ေၾကာင္႕ စားသံုးမႈအေလ့အထ ေျပာင္းလဲဖို႔မလိုပဲ က်န္းမာေရးေကာင္းမြန္ျခင္း၊ အလုပ္လုပ္ႏိုင္စြမ္းေကာင္းျခင္းနဲ႔ ၪဏ္ရည္ဖြံ႕ၿဖိဳးျခင္း အစရွိတဲ့ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားရရွိေစတဲ့အျပင္၊ ေနာက္ဆက္တြဲဆိုးက်ိဳးမ်ားစြာျဖစ္ေစႏိုင္တဲ့ အဏုအာဟာရခ်ိဳ႕တဲ့မႈကိုပါ တိုက္ဖ်က္ရာမွာအက်ိဳးရွိတဲ့ နည္းလမ္းတစ္ခုလည္းျဖစ္တာေၾကာင့္ ကေလးငယ္မ်ားနဲ႔ ကိုယ္၀န္ေဆာင္မိခင္မ်ားအတြက္ အဓိက ရည္ရြယ္ထုတ္လုပ္မွာ ျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။
 
ဒီစီမံကိန္းဟာ လက္ရွိမွာေတာ့ ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီအပါအ၀င္  ျပည္နယ္နဲ႔ တိုင္းေဒသၾကီး(၄)ခုနဲ႔ မူၾကိဳေက်ာင္း(၅၁)ေက်ာင္းတို႔မွ မူၾကိဳကေလးငယ္မ်ားကို ေကၽြးႏိုင္ခဲ့တာ ျဖစ္တယ္လို႕ သိရပါတယ္။အာဟာရျပည့္ဆန္ကို PATH မွ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းနဲ႔ စားနပ္ရိကၡာဖူလံုေရး ရန္ပံုေငြ (LIFT) ရဲ႕ အကူအညီနဲ႔ ၂၀၁၅ခုႏွစ္မွာ မိတ္ဆက္ႏိုင္ခဲ့ၿပီး၊ လူေနထူထပ္တဲ့ေဒသေတြျဖစ္တဲ့ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီးနဲ႔ ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသၾကီး တို႔မွာ အစျပဳၿပီး ၂၀၁၈ခုႏွစ္အထိ တစ္ႏိုင္ငံလံုးစားသံုးႏိုင္ဖို႕  တိုးျမွင့္လုပ္ေဆာင္သြားမွာျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။အာဟာရျဖည့္ဆန္ထုတ္လုပ္ႏိုင္ဖို႔အတြက္ ပုဂၢလိကလုပ္ငန္းရွင္မ်ားျဖစ္တဲ့ အာဟာရျဖည့္ ဆန္ေစ့ ထုတ္လုပ္သူ၊ ေရာေမႊစက္တပ္ဆင္ေပးသူနဲ႔ ဆန္စက္လုပ္ငန္းရွင္ေတြကို PATH က လိုအပ္တဲ့နည္းပညာမ်ားနဲ႔ ပံ့ပိုးကူညီးေပးတာျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ယခုအခါ အာဟာရျဖည့္ ဆန္ 5kg ကို ၅၀၀၀ က်ပ္၀န္းက်င္၊ 2kg ကုိ ၂၁၀၀ က်ပ္၀န္းက်င္၊ 1kg ကို ၁၀၀၀ ၀န္းက်င္နဲ႔ နီးစပ္ရာ စူပါမားကတ္မ်ားနဲ႔ လက္လီေရာင္းခ်သူမ်ားဆီက ၀ယ္ယူႏိုင္ၿပီျဖစ္ျပီး၊ မၾကာမီ အခ်ိန္မွာေတာ့ အလႊာေပါင္းစံုမွ စားသံုးသူမ်ားအတြက္ ေစ်းမ်ားမွာ ၀ယ္ယူႏိုင္ေတာ့မွာ ျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။
 
 

Related News