ပံုမွန္ကာကြယ္ေဆးထိုးစီမံခ်က္မွာ ကာကြယ္ေဆးအသစ္အေနနဲ႕ ပါ၀င္လာမယ့္ ဂ်ပန္ ဦးေႏွာက္ေရာင္ေရာဂါ ကာကြယ္ေဆးကို (၂၀၁၇)ခုႏွစ္ ႏို၀င္ဘာလ(၁၅)ရက္ကေန ႏို၀င္ဘာလ(၂၃) ရက္အတြင္း တစ္ႏိုင္ငံလံုးက စာသင္ေက်ာင္းေတြမွာ ထိုးႏွံေပးသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ ေက်ာင္းအေျချပဳ ကာကြယ္ေဆးထိုးလုပ္ငန္းမွာ အသက္ငါးႏွစ္ကေန (၁၅)ႏွစ္အရြယ္ ေက်ာင္းေနကေလးေတြကို ဂ်ပန္ဦးေႏွာက္ေရာင္ေရာဂါ ကာကြယ္ေဆးထိုးႏွံေပးသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ ကာကြယ္ေဆးအသစ္ျဖစ္တဲ့ ဂ်ပန္ဦးေႏွာက္ေရာင္ ေရာဂါကာကြယ္ေဆးကို အစိုးရစာသင္ေက်ာင္း ေတြအျပင္ ဘုန္းေတာ္ၾကီးသင္ ပညာေရးေက်ာင္းေတြနဲ႕ ပရဟိတစာသင္ေက်ာင္းမ်ားမွာပါ ထိုးႏွံေပးသြားမယ္လို႕ က်န္းမာေရးႏွင့္အားကစား၀န္ၾကီးဌာန၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ျပည္သူ႕ က်န္းမာေရးဦးစီးဌာန၊ ကူူးစက္တိုးခ်ဲ႕ကာကြယ္ေဆးဌာန၊ လက္ေထာက္ညႊန္ၾကားေရးမွဴးရဲ႕ ေျပာၾကား ခ်က္အရ သိရပါတယ္။ 
 
ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီးမွာေတာ့ စာသင္ေက်ာင္း (၂၇၀၀) ေက်ာ္မွာ ကာကြယ္ေဆးထိုးႏွံေပးဖို႕ လ်ာထားတယ္လို႕ သိရပါတယ္။ ႏို၀င္ဘာလအတြင္း ထိုးႏွံေပးသြားမယ့္ေက်ာင္းအေျချပဳ ကာကြယ္ေဆးထိုးလုပ္ငန္းမွာ မထိုးႏွံလိုက္ရတဲ့ အသက္(၁၅)ႏွစ္အထက္ ေက်ာင္းျပင္ပေန ကေလးေတြနဲ႕ အသက္ကိုးလမွ ငါးႏွစ္အရြယ္ကေလးေတြကိုေတာ့ ၂၀၁၇ ဒီဇင္ဘာလ ၁၁ရက္ကေန ၂၀ ရက္အတြင္း ျပဳလုပ္မယ့္  ျပည္သူလူထုအေျချပဳ ကာကြယ္ေဆးထိုးလုပ္ငန္းမွာ ထိုးႏွံေပးသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
လာမယ့္၂၀၁၈ ခုႏွစ္မွာေတာ့ ဂ်ပန္ဦးေႏွာက္ေရာင္ေရာဂါ ကာကြယ္ေဆးကို ပံုမွန္ကာကြယ္ ေဆးထိုးစီမံခ်က္မွာ ထည့္သြင္းျပီး အသက္(၉)လျပည့္ျပီးတဲ့ ကေလးေတြကို ၀က္သက္ကာကြယ္ေဆး နဲ႕အတူ ထိုးႏွံေပးသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။အေရွ႕ေတာင္အာရွမွာ ျဖစ္ပြားမႈ အျမင့္ဆံုးျဖစ္တဲ့ ဂ်ပန္ဦးေႏွာက္ ေရာင္ေရာဂါက သက္ၾကီးျခင္ေတြ သယ္ေဆာင္တဲ့ ဗုိင္းရပ္စ္ကေန ကူးစက္ခံရႏိုင္ျပီး ဦးေႏွာက္ တစ္သွ်ဴးမ်ား ပ်က္စီးတဲ့အထိ အႏၱရာယ္ရွိတယ္လို႕ သိရပါတယ္။
 
 

Related News