ဆီးခ်ိဳႏွင့္ ေဟာ္မုန္းဆိုင္ရာပညာေပးေဟာေျပာပြဲကိုစက္တင္ဘာလ(၂၄)ရက္က Grand Hantha International Hospital   မွာျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။  ေဟာၿပာပဲဲြမွာ ဆီးခ်ိဳေရာဂါအမ်ိဳးအစား(၁)နဲ႔ အမ်ိဳးအစား(၂) ႏွစ္မ်ိဳးအေႀကာင္း အဓိကထားေဟာေၿပာခဲ႔ၿပီး ကာကြယ္မႈမ်ား၊ကုသမႈမ်ားအေႀကာင္းကိုလည္း ေဟာေၿပာခဲ႔တယ္လို႔ သိရပါတယ္။    အမ်ိဳးအစား(၁)ဆီးခ်ိဳေရာဂါကေတာ့ အသက္(၁၅)ႏွစ္၊(၁၆)ႏွစ္ ေတြမွာျဖစ္ပြားမႈမ်ားၿပီး အမ်ိဳးအစား(၂)ဆီးခ်ိဳေရာဂါကေတာ့ လူလတ္ပိုင္းအရြယ္မွ အသက္ႀကီးပိုင္းေတြထိျဖစ္ပြားမႈ မ်ားတယ္လို႔ အဆိုပါေဟာေၿပာပဲြမွသိရပါတယ္။

ဆီးခ်ိဳေရာဂါဟာ ခႏၱာကိုယ္အတြင္းရွိ မႈန္႔ခ်ိဳအိတ္မွအင္ဆူလင္ဓါတ္ထုတ္လႊတ္မႈ နည္းသြားျခင္း၊ ထုတ္လႊတ္မႈမရွိေတာ့တာေတြေၾကာင့္ ခႏၱာကိုယ္အတြင္းသၾကားဓါတ္မ်ားလာတာေၾကာင့္ျဖစ္တယ္လို႔သိရပါတယ္။    ဆီးခ်ိဳေရာဂါအမ်ိဳးအစား(၁)ကေတာ့ ေရာဂါလကၡဏာျပၿပီး၊ ဆီးခ်ဳိေရာဂါအမ်ိဳးအစား (၂)ကေတာ့ေရာဂါျပင္းထန္မွသာေရာဂါလကၡဏာျပတယ္လို႔ သိရပါတယ္။

ဒါ့ေၾကာင့္ အသက္(၄၀)ေနာက္ပိုင္း ခႏၶာကိုယ္၀သူေတြ၊ ဆီးခ်ိဳမ်ိဳးရိုးရွိသူေတြ၊ ႏွလံုးေသြးေၾကာပိတ္ ေရာဂါရွိသူေတြ အေနနဲ႔ ႏွစ္စဥ္ဆီးခ်ိဳေရာဂါရွိမရွိစစ္ေဆးသင့္တယ္လို႔သိရပါတယ္။  ဆီးခ်ိဳေရာဂါရဲ႕ေနာက္ဆက္တြဲျဖစ္လာႏိုင္တဲ့ေရာဂါေတြကေတာ့ အျမင္အာရံုဆံုးရံႈးႏိုင္ျခင္း၊ ေက်ာက္ကပ္ပ်က္စီးတတ္ျခင္း၊ ႏွလံုး ေသြးေၾကာပိတ္ျခင္း၊ ေလျဖတ္ႏိုင္ျခင္း၊ အနာေတြ ျဖစ္လာႏိုင္ျခင္း နဲ႔အာရံုေၾကာေရာဂါစတဲ့ေရာဂါေတြျဖစ္လာႏိုင္တယ္လို႔သိရပါ တယ္။

ဒါ့အျပင္ဆီးခ်ိဳ အရမ္းတက္လာပါကအသက္အႏၱရာယ္ပါထိခိုက္ႏိုင္တယ္လို႔သိရပါတယ္။    ဆီးခ်ိဳေရာဂါမ်ိဳးရိုးရွိသူေတြအေနနဲ႔ ဆီးခ်ိဳေရာဂါျဖစ္ႏိုင္ေျခပိုမ်ားၿပီး ဆီးခ်ိဳျဖစ္ႏိုင္ေျခ ရွိတဲ့အရြယ္ေတြမွာ စစ္ေဆးသင့္ၿပီးဆီးခ်ိဳေရာ ဂါမျဖစ္ေအာင္ကာကြယ္သင့္တယ္လို႔သိရပါတယ္။ဆီးခ်ိဳေရာဂါရွိေနသူေတြအေနနဲ႔ (၆)လတစ္ႀကိမ္ေလာက္အနည္းဆံုးဆီးခ်ိဳေရာဂါစစ္ေဆး သင့္တယ္လို႔သိရပါတယ္။

 

 

Related News