ေစ်းေတြနဲ႔ေစ်းျပင္ပေတြမွာ ေရာင္းခ်ေနတဲ့ ပဲေသြးေတြမွာ စားသံုးရန္မသင့္တဲ့ ေဖာ္မလင္ေတြ ပါ၀င္တာ စစ္ေဆးေတြ႕ရွိခဲ့တာေၾကာင့္ ေဖာ္မလင္ပါ၀င္တဲ့ ပဲေသြးေတြကိုထုတ္လုပ္တဲ့ ပဲေသြးပင္ရင္း လုပ္ငန္း(၂)ခုကို ပိတ္သိမ္းအေရးယူလိုက္တဲ့အေပၚ စားသံုးသူၿပည္သူေတြက စိတ္၀င္စားလ်က္ရွိၿပီး ေထာက္ခံအားေပးလ်က္ရွိေနတယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။ ေစ်းကြက္အတြင္းပဲေသြးမ်ားရဲ႕ (၉၅)ရာခုိင္ႏႈန္းဟာ ေဖာ္မလင္ေတြ အသံုးျပဳထားတာကို စစ္ေဆးေတြ႔ရွိခဲ့ၿပီး ေစ်းေတြမွာေဖာ္မလင္ပါတဲ့ ပဲေသြးေတြ ေရာင္းခ်ေနဆဲျဖစ္တာေၾကာင့္ ပဲေသြးေရာင္းခ်ခြင့္ကို ၾသဂုတ္လ(၁၆)ရက္က စတင္ကာ ယာယီရပ္ဆုိင္းေစခဲ့ေပမယ့္ ဆက္လက္ေရာင္းခ် မႈေတြရွိေနခဲ့တယ္လုိ႔သိရပါတယ္။

ဒီလိုေရာင္းခ်မႈေတြေၾကာင့္ စက္တင္ဘာလ(၂၁)ရက္ကစတင္ၿပီး လႈိင္သာယာၿမိဳ႕အတြင္းမွာရွိတဲ့ ပဲေသြးပင္ရင္းလုပ္ငန္း ႏွစ္ခုကို အစားအေသာက္ႏွင့္ ေဆး၀ါးကြပ္ကဲေရး ဦးစီးဌာနက ေရွာင္တခင္၀င္ေရာက္ စစ္ေဆးခဲ့တယ္လို႔သိရပါတယ္။ ဒီိလုိစစ္ေဆးရာမွာ ပဲေသြးေတြမွာ ေဖာ္မလင္ပါ၀င္ေနတာကိုေတြ႔ရၿပီး လိုင္စင္မရွိဘဲ တရားမ၀င္ေရာင္းခ်ေနတဲ့ လုပ္ငန္းေတြၿဖစ္တာေၾကာင့္ အဲ့ပဲေသြးလုပ္ငန္း (၂)ခုကို တရားစြဲဆိုထားတယ္လို႔ သိရပါတယ္။

ဒီလိုအေရးယူမႈေတြေၾကာင့္ ေစ်းေတြမွာ ပဲေသြးေရာင္းခ်မႈေတြေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား နည္းသြားၿပီလို႔ သိရပါတယ္။ ဒီလိုထိထိေရာက္ေရာက္အေရးယူမႈျပဳလုပ္ေပးတာေၾကာင့္ ေဖာ္မလင္ရဲ႕ဆိုးက်ိဳးကို မသိဘဲစားသံုးေနသူေတြအတြက္ ေရာဂါေတြကို မျဖစ္ေပၚႏုိင္ေစေတာ့သလို ေနာက္ပိုင္းမွာ ဒီလိုျဖစ္ေစတဲ့ အစားအစာေတြကိုထုတ္လုုပ္မႈေတြမရွိႏုိင္ေတာ့တာေၾကာင့္ထိေရာက္မႈရွိတဲ့ အေရးယူမႈေတြျဖစ္တယ္လို႕ စားသံုးသူမ်ားကသံုးသပ္ၾကပါတယ္။

 စက္တင္ဘာလ(၂၁)ရက္ေန႕က ေရွာင္တခင္စစ္ေဆးခဲ႔တဲ့ ေဖာ္မလင္ပါ၀င္တာကိုေတြ႕ရွိတဲ့ ပဲေသြးလုပ္ငန္း(၂)ခုကိုေတာ့ အမ်ိဳးသားအစားအေသာက္ဥပေဒ၊ စားသံုးသူေရးရာဥပေဒနဲ႔ စည္ပင္သာယာ ေရးဥပေဒတုိ႔နဲ႔အေရးယူသြားမွာျဖစ္တယ္လို႔သိရပါတယ္။

 

 

Related News