၂၀၁၇ ႏိုင္ငံတကာအဆင့္ ေဆးပညာႏွီးေႏွာဖလွယ္တဲ့ ညီလာခံကို ျမန္မာႏိုင္ငံက အိမ္ရွင္ အျဖစ္ ပထမဆံုး လက္ခံက်င္းပေနတာျဖစ္ပါတယ္။ေဆးပညာ ညီလာခံကို စက္တင္ဘာလ ၂၉ ရက္ကေန ေအာက္တိုဘာလ ၁ ရက္အထိ ျပဳလုပ္သြားမွာျဖစ္ျပီး ျမန္မာႏိုင္ငံဆရာ၀န္ အသင္း(ေဆးပညာအဖြဲ႕က) တာ၀န္ယူ စီစဥ္ေနတာျဖစ္ပါတယ္။ ယခုျပဳလုပ္ေနတဲ့ ေဆးပညာ ညီလာခံက ခြဲစိတ္ကုသမႈမပါ၀င္တဲ့ ေဆးပညာရပ္ နယ္ပယ္မွ ပညာရွင္မ်ား ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးတာျဖစ္ျပီး အာဆီယံေဒသတြင္း ေဆးပညာရွင္အဖြဲ႕(AFIM) နဲ႕ အေမရိကန္ႏိုင္ငံမွ ေဆးပညာအဖြဲ႕(ACP)တို႔ ပူးေပါင္းပါ၀င္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလို ညီလာခံေတြ ကေန ေဆးပညာရပ္ဆုိင္ရာ ဘြဲ႕လြန္ေက်ာင္းသားေတြအတြက္ ႏိုင္ငံတကာေဆးပညာအေတြ႕အႀကံဳ ေတြ ရႏိုင္သလို ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ေဆးကုသမႈအပိုင္းကို ျမႇင့္တင္ေပးႏိုင္မယ့္ နည္းပညာေတြ ရရွိႏိုင္တယ္လို႕ေျပာပါတယ္။
 
ညီလာခံ ျပဳလုပ္ေနတဲ့ သံုးရက္အတြင္း ေဆးပညာဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္ေတြ အျပင္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံနဲ႕ အာဆီယံ ေဒသတြင္းႏိုင္ငံေတြရဲ႕  လက္ရွိ ေဆးပညာသင္ၾကားေရးစနစ္ကိုပါ ထည့္သြင္းေဆြးေႏြးမယ္လို႕ သိရပါတယ္။ တက္ေရာက္လာတဲ့ ႏိုင္ငံေပါင္းစံုမွ ပညာရွင္ေတြက ကိုယ္တြင္း အဂၤါတစ္ခုခ်င္းအလိုက္ ေရာဂါေတြကို ေဆြးေႏြးၾကမွာျဖစ္ပါတယ္။ေဆးပညာ ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲကို ႏွစ္ႏွစ္တစ္ႀကိမ္ျပဳလုပ္ေနတာျဖစ္ျပီး ယခုျပည္တြင္းမွာ လက္ခံက်င္းပေနတဲ့ ေဆးပညာညီလာခံက ၁၈ ၾကိမ္ေျမာက္ျဖစ္တယ္လို႕သိရပါတယ္။ေဆးပညာ ညီလာခံကုိ အေမရိကန္၊ ျဗိတိန္၊ အိႏိ္ၵယ၊ ထိုင္းနဲ႕ သီရိလကၤာႏိုင္ငံမ်ားက ေဆးပညာရွင္ ၆၀၀ ေက်ာ္ တက္ေရာက္ခဲ့ပါတယ္။ 
 
 

Related News