၀ိတုိရိယက်န္းမာေရးေထာက္ပ့ံကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးေဖာင္ေဒးရွင္းနဲ႔ အေမရိကန္ႏုိင္ငံ Al liance For Smiles Organization တုိ႔ ပူးေပါင္းၿပီး ႏႈတ္ခမ္းကြဲအာေခါင္ကြဲ ကေလးငယ္မ်ားကို ပၪၥမအႀကိမ္အျဖစ္ ေအာက္တုိဘာ(၂)ရက္မွ (၁၃)ရက္အထိ အခမဲ့ ခြဲစိတ္ကုသေပးလ်က္ရွိပါတယ္။ ခြဲစိတ္ကုသမႈခံယူမယ့္ ႏႈတ္ခမ္းကြဲ အာေခါင္ကြဲ ကေလးငယ္ေတြကေတာ့ ရန္ကုန္တုိင္း ေဒသႀကီးအပါအ၀င္ ဧရာ၀တီတုိင္း၊ ပဲခူးတုိင္း၊ စစ္ကိုငး္တုိင္း၊ ပခုကၠဴ၊ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ရွမ္းျပည္နယ္ အစရိွတဲ့ ေဒသအသီးသီးက လာေရာက္ကုသတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလုိ ကုသမႈ ခံယူရာမွာ နယ္ေ၀းမွ လာေရာက္ကုသတဲ့ ႏႈတ္ခမ္းကြဲ အာေခါင္ကြဲကေလးငယ္ေတြကို ေနထုိင္ဖုိ႔အတြက္ မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္ရွိ ေပါက္ေစတီဘုန္းႀကီးေက်ာင္းမွာ အခမဲ့ေနထုိင္ခြင့္ေပးထားၿပီး လူနာရွင္တစ္ဦးအတြက္ စားစရိတ္ပါ ၀ိတုိရိယေဆး႐ံုမွ ေထာက္ပံ့ေပးထားတယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။ ၀ိတုိရိယက်န္းမာေရးေထာက္ပ့ံကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရး ေဖာင္ေဒးရွင္းအေနနဲ႔ ႏႈတ္ခမ္းကြဲ အာေခါင္ကြဲ ကေလးငယ္(၁၂၀)ဦးကို ခြဲစိတ္ကုသဖုိ႔အတြက္ ေဆးစစ္မႈေတြ ျပဳလုပ္လ်က္ရွိပါတယ္။ ႏႈတ္ခမ္းကြဲအာေခါင္ကြဲ ကေလးငယ္ေတြထဲမွ  ခြဲစိတ္ကုသဖို႔တြက္ ေဆးစစ္မႈေတြ ေအာင္ျမင္မွသာ ခြဲစိတ္ကုသခြင့္ရရွိမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ႏႈတ္ခမ္းကြဲအာေခါင္ကြဲ အခမဲ့ခြဲစိတ္ကုသမႈကို ၀ိတုိရိယေဆး႐ံုအေနနဲ႔ ၿပီးခဲ့တဲ့ (၂၀၁၄)ခုႏွစ္မွ စတင္ကုသေပးခဲ့ၿပီး (၂၀၁၆)ခုႏွစ္အထိ လူနာဦးေရ (၃၆၈)ဦးကို ခြဲစိတ္ကုသၿပီးျဖစ္ပါတယ္။ လက္ရွိမွာလည္း ကေလးငယ္ေတြ လာေရာက္ျပသခ်ိန္မွ ေဆး႐ုံးဆင္းသြားတဲ့အခ်ိန္ထိ ခြဲစိတ္ကုသျခင္း၊ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ား ေဆး၀ါးမ်ားအားလံုးကုိလည္း အခမဲ့ေထာက္ပံ့ေပး လ်က္ရွိတယ္လို႔သိရပါတယ္။
 
 

Related News