ဂ်ပန္ဦးေႏွာက္ေရာင္ကာကြယ္ေဆးကို တစ္ႏိုင္ငံလံုးကစာသင္ေက်ာင္းေတြမွာ ႏို၀င္ဘာလ(၁၅)ရက္ ကေန(၂၃)ရက္အထိ ထိုးႏွံေပးသြားမယ္လို႕ က်န္းမာေရးႏွင့္အားကစား၀န္ၾကီးဌာနက ထုတ္ျပန္ထားျပီး ျဖစ္ပါတယ္။ ေက်ာင္းအေျချပဳကာကြယ္ေဆးထိုးလုပ္ငန္းမွာ အသက္ငါးႏွစ္ကေန ဆယ့္ငါးႏွစ္အထိ ေက်ာင္းေနအရြယ္ကေလးမ်ားကို ထိုးႏွွံေပးသြားမွာျဖစ္တယ္လို႔သိရပါတယ္။  ျပည္တြင္းမွာ ဂ်ပန္ဦးေႏွာက္ေရာင္ေရာဂါ ျဖစ္ပြားေနသူ(၉၀)ရာခိုင္ႏႈန္းက အသက္ကိုးလမွ ဆယ့္ငါးႏွစ္ အရြယ္ကေလးေတြ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ ကာကြယ္ေဆးအသစ္ျဖစ္တဲ့ ဂ်ပန္ဦးေႏွာက္ေရာင္ ကာကြယ္ေဆးကို လက္ရွိစာသင္ၾကားေနတဲ့ လက္ရွိအသက္(၅)ႏွစ္ကေန ဆယ့္ငါးႏွစ္အရြယ္ ကေလးေတြထိုးႏွံခြင့္ရေအာင္ GAVI ရဲ႕ အကူအညီနဲ႔ ႏုိ၀င္ဘာလမွစၿပီး စာသင္ေက်ာင္းေတြမွာ ထုိးႏွံေပးသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။

ဒါေပမယ့္၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလမွစျပီး ဂ်ပန္ဦးေႏွာက္ေရာင္ ကာကြယ္ေဆးကို ပံုမွန္ကာကြယ္ေဆးထုိးအစီအစဥ္မွာ ထည့္သြင္းၿပီး (၉)လအရြယ္ကေလးေတြကိုသာ ထိုးႏွံေပးေတာ့မွာျဖစ္ပါတယ္။ဂ်ပန္ဦးေႏွာက္ေရာင္ကာကြယ္ေဆးကို မူလတန္း၊ မူလတန္းလြန္၊ အလယ္တန္း၊ အထက္တန္းေက်ာင္းေတြအျပင္ ဘုန္းေတာ္ၾကီးသင္ ပညာေရးေက်ာင္းေတြနဲ႕ ပုဂ္ၢလိကစာ သင္ေက်ာင္းေတြမွာပါ စုရပ္ေတြသတ္မွတ္ေပးျပီး ထိုးႏွံေပးမယ္လို႔ က်န္းမာေရးႏွင့္အားကစား၀န္ၾကီး ဌာနက ထုတ္ျပန္ထားပါတယ္။

လက္ရွိမွာေတာ့ ကာကြယ္ေဆးထိုးလုပ္ငန္းအႀကိဳအေနနဲ႕ “ဂ်ပန္ဦးေႏွာက္ေရာင္ကာကြယ္ေဆးကေလးမ်ားအားလံုးထိုးႏွံေပး”ဆိုတဲ့ေခါင္းစဥ္နဲ႕ အသိပညာေပး ကာလျပဳလုပ္ေနျပီး ကာကြယ္ေဆးေတြနဲ႕ ထိုးႏွံေပးမယ့္က်န္းမာေရး၀န္ထမ္းေတြ အဆင့္သင့္ျဖစ္ေနျပီလို႕ သိရပါတယ္။ဂ်ပန္ဦးေနွာက္ေရာင္ကာကြယ္ေဆး အစုလိုက္ထိုးႏွံေပးတဲ့လုပ္ငန္းကို ၂၀၁၇ ႏွစ္ကုန္အပိုင္းထိ ကေလးငယ္(၁၄)သန္းကို ထိုးႏွံေပးဖို႕ ရည္ရြယ္ထားျပီး ဒီဇင္ဘာလ(၁၁)ရက္မွ(၂၀)ရက္အတြင္းမွာေတာ့ အသက္(၉)လမွ ငါးႏွစ္အရြယ္ကေလးေတြ၊ အသက္(၁၅)ႏွစ္ေအာက္ ေက်ာင္းမေနတဲ့ကေလးေတြကို လိုက္လံထိုးႏွံေပးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္အတြင္း တစ္ႏိုင္ငံလံုးမွာ ဂ်ပန္ဦးေႏွာက္ေရာင္ ေရာဂါျဖစ္ပြားသူဦးေရ ၄၀၀ အထိ ရွိခဲ့တယ္လို႕ က်န္းမာေရးႏွင့္အားကစား၀န္ႀကီးဌာနမွသိရပါတယ္။

 

 

 

 

Related News