အဌမအႀကိမ္ေျမာက္ျပဳလုပ္တဲ့ အေရွ႕ေတာင္အာရွေဒသဆိုင္ရာ ကိုယ္အဂၤါျပန္လည္ သန္စြမ္းေရးေဆးပညာအဖြဲ႕ရဲ႕  ညီလာခံကို ျမန္မာနိုင္ငံမွာ ပထမဆံုးအႀကိမ္အျဖစ္ ႏို၀င္ဘာ(၈) ရက္နဲ႔(၉)ရက္ေန႔ေတြမွာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ဆူးေလရွန္ဂီလာမွာျပဳလုပ္ေနတာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီညီလာခံမွာ အေရွ႕ေတာင္အာရွေဒသအတြင္းႏိုင္ငံေတြရဲ႕ ကိုယ္အဂၤါျပန္လည္ သန္စြမ္းေရး ေဆးပညာရွင္ေတြက ေဆးပညာဆိုင္ရာအေတြ႕အႀကံဳေတြ၊ သုေတသနျပဳခ်က္ေတြကို တင္ျပေဆြးေႏြးခဲ့ၾကတာျဖစ္ပါတယ္။

အခုလို အေရွ႕ေတာင္အာရွႏိုင္ငံေတြရဲ႕တိုးတက္ေနတဲ့ ကိုယ္အဂၤါျပန္လည္သန္စြမ္းေရး ေဆးပညာ ဆိုင္ရာ အေတြ႕အႀကံဳေတြကို ဖလွယ္ျခင္းအားျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းမွာရွိတဲ့ ကိုယ္အဂၤါျပန္လည္သန္စြမ္းေရး ေဆးပညာဆိုင္ရာ ဆရာ၀န္ေတြအတြက္ နည္းပညာ၊ ဗဟုသုတေတြရရွိၿပီး လူနာေတြကို ေဆးပညာဗဟုသုတေတြနဲ႔ လက္ေတြ႕အသံုးခ် ကုသႏိုင္မယ္လို႔ သိရပါတယ္။

အေရွ႕ေတာင္အာရွေဒသဆိုင္ရာ ကိုယ္အဂၤါျပန္လည္သန္စြမ္းေရး ေဆးပညာအဖြဲ႕ရဲ႕ အဌမအႀကိမ္ေျမာက္ျပဳလုပ္တဲ့ ေဆးပညာဆိုင္ရာညီလာခံမွာ အေရွ႕ေတာင္အာရွေဒသအတြင္းက ကိုယ္အဂၤါျပန္လည္သန္စြမ္းေရး ေဆးပညာဆိုင္ရာဆရာ၀န္ေတြ၊ အာရွပစိဖိတ္ဆိုင္ရာ ေဒသ အတြင္းက ပညာရွင္ေတြအျပင္ အေမရိကန္၊ ေဟာင္ေကာင္၊ ထိုင္၀မ္၊ တ႐ုတ္၊ ဂ်ာမနီ၊ အီတလီ၊ ဂ်ပန္၊ ကိုရီးယားအစရွိတဲ့ႏိုင္ငံေတြမွ ေဆးပညာရွင္ေတြ ပါ၀င္ေဆြးေႏြးသြားမယ္လို႕ သိရပါတယ္။

ယခုျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့ ကိုယ္အဂၤါျပန္လည္ သန္စြမ္းေရးေဆးပညာဆိုင္ရာ ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲမွ ရရွိတဲ့အေတြ႕အႀကံဳေတြမွတစ္ဆင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းရွိေဆးပညာရွင္မ်ား၊ ဘြဲ႕လြန္ ေဆးပညာ သင္တန္းသားမ်ား၊ က်န္းမာေရး၀န္ထမ္းမ်ားအတြက္ပါ အသိပညာဗဟုသုတ တိုးပြားျခင္းနဲ႕ ေဆးကုသမႈအရည္အေသြးျမွင့္တင္ေပးနိုင္ျခင္းစတဲ့ အက်ိဳးေက်းဇူးေတြ ရရွိနိုင္တယ္လို႕ သိရပါတယ္။ 

 

 

Related News