ေဆးတကၠသိုလ္(၁)ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူေဟာင္းမ်ားမွ တြံေတးၿမိဳ႕နယ္ ျပသတိုက္ေက်းရြာ အုပ္စုမွာ ႏို၀င္ဘာ(၁၃)ရက္က ေဆး၀ါးအခမဲ့ကုသေပးခဲ့ပါတယ္။ တြံေတးျမိဳ႕နယ္၊ ျပသတိုက္ေက်းရြာအုပ္စုကို ေဆးတကၠသိုလ္ (၁)ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူ ေဟာင္းမ်ားမွ လာေရာက္ေဆးကုသေပးတာ ဒုတိယအၾကိမ္ရွိျပီျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလိုလာေရာက္ ကုသရာမွာ သမားေတာ္ႀကီးမ်ား၊ အေထြေထြေရာဂါကုဆရာ၀န္မ်ား၊ သားဖြားႏွင့္ မီးယပ္အထူးကု ဆရာ၀န္မ်ား၊ အရိုးအေၾကာအထူးကုဆရာ၀န္မ်ား၊ မ်က္စိအထူးကုဆရာ၀န္မ်ား၊ အေရျပားအထူးကု ဆရာ၀န္မ်ားစတဲ့ ေဆးပညာနယ္ပယ္အသီးသီးမွ ဆရာ၀န္မ်ားက ေက်းရြာေနျပည္သူေတြကို အခမဲ့ကုသိုလ္ျဖစ္ ေဆး၀ါးကုသေပးခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။
 
အခုလိုေဆး၀ါးအခမဲ့ကုသေပးမႈကို ျပသတိုက္ေက်းရြာအုပ္စုထဲမွာရွိတဲ့ ငွက္ေပ်ာတန္းေက်းရြာ အုပ္စု၊ ခလုတ္ေက်းရြာအုပ္စုအျပင္ ေက်းရြာငယ္ေလးေတြကလည္း လာေရာက္ကုသၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။ 
 
တြံေတးျမိဳ႕နယ္ျပသတိုက္ေက်းရြာအုပ္စုမွာ ေက်းလက္က်န္းမာေရးေဆးေပးခန္း တစ္ခုသာရွိၿပီး ၿမိဳ႕ေဆး႐ံုကိုလည္း သြားေရာက္ကုသႏိုင္သူနည္းပါးတာေၾကာင့္ အခမဲ့လာေရာက္ ကုသေပးတဲ့ဆရာ၀န္ေတြအေနနဲ႔ေဆး၀ါးေတြ ရွားပါးတဲ့ေဒသေတြကို သြားေရာက္ကုသေပးတာ ျဖစ္ပါတယ္။
 
ေဆးတကၠသိုလ္(၁)ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူေဟာင္းမ်ားအဖြဲ႔အေနနဲ႔ ေရေဘးဒဏ္ခံစားခဲ့ရတဲ့ ေဒသေတြျဖစ္တဲ့ ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီး၊ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီးတို႔မွာပါ အခမဲ့ေဆး၀ါးကုသေပးခဲ့ျပီး ေနာက္ပိုင္းမွာလည္း ဖ်ာပံုဘက္ေတြအျပင္ အနယ္နယ္အရပ္ရပ္ေတြကိုပါ သြားေရာက္ကုသေပး သြားမယ္လို႔ သိရပါတယ္။
 
 
 

Related News