ဒီဇင္ဘာလ(၁)ရက္မွာက်ေရာက္ခဲ့တဲ့့ World AIDS အထိမ္းအမွတ္ဆုေပးပြဲနဲ ့ မူးယစ္ေဆး၀ါး အေၾကာင္းေဟာေျပာပြဲကို ဒီဇင္ဘာလ(၂)ရက္က လွည္းကူးျမိဳ ့နယ္မွာရိွတဲ့ မေဟာ္သဓာ အခမဲ့ကိုယ္ပိုင္အထက္တန္းေက်ာင္းမွာ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။ ဒီဇင္ဘာလ(၁)ရက္ေန႔မွာ က်ေရာက္ခဲ့တဲ့ World AIDS Day  ကိုဂုဏ္ျပဳတဲ့အေနနဲ႔ မူးယစ္ေဆးစြဲ သူမ်ားျပန္လည္ထူေထာင္ေရးအသင္း(ျမန္မာ)ဗဟိုက အခုလို ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူေတြကို မူးယစ္ေဆး၀ါးနဲ ့ပတ္သက္တဲ့အေၾကာင္းအရာေတြနဲ ့ ကမာၻ႕ခုခံအားက်ဆင္းမႈကူးစက္ေရာဂါ(AIDS) ကူးစက္ေရာဂါအေၾကာင္းကို ေဟာေျပာခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ ေဟာေျပာပြဲမွာမူးယစ္ေဆး၀ါးသံုးစြဲရင္ ရရိွမယ့္ ဆိုးက်ိဳးေတြ၊ ကူးစက္ေရာဂါ(AIDS)မကူးစက္ေအာင္ကာကြယ္ရမယ့္အပိုင္းေတြနဲ႔ ကူးစက္ခဲ့ရင္လည္း လုပ္ေဆာင္ရမယ့္အပိုင္းေတြကို အဓိကထားေဟာေျပာခဲ့ပါတယ္။
 
လွည္းကူးျမိဳ႔နယ္မွာရိွတဲ့ မေဟာ္သဓာအခမဲ့ကိုယ္ပိုင္အထက္တန္းေက်ာင္းမွာ အခုလို မူးယစ္ေဆး၀ါးနဲ ့ပတ္သက္တဲ ့အေၾကာင္းရာေတြကို လာေရာက္ေဟာေျပာတာ ပထမအၾကိမ္ျဖစ္တယ္လို႔ လည္းသိရပါတယ္။ မူးယစ္ေဆး၀ါး အေၾကာင္းေဟာေျပာခဲ့တဲ့အတြက္ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူေတြ အေနနဲ႔ မူးယစ္ေဆး၀ါးနဲ ့ ပတ္သက္တဲ့ အသိပညာေတြရရိွခဲ့တယ္လို ့ေျပာပါတယ္။ မူးယစ္ေဆးသံုးစြဲသူမ်ား ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးအသင္း(ျမန္မာ)ဗဟိုအေနနဲ႔ ကမာၻ႕ခုခံအားက် ဆင္းမႈကူးစက္ ေရာဂါတိုက္ဖ်က္ေရးနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ပညာေပးအႀကိဳေဟာေျပာပြဲလည္း အထက္တန္း ေက်ာင္းေတြမွာ ေဟာေျပာခဲ့တယ္လို႔လည္း သိရပါတယ္။ ျပည္သူ႕က်န္းမာေရးဦးစီးဌာနမွ ခုခံက်။ကာလသားေရာဂါခံစားေနရသူအေရအတြက္ကို (၂၀၀၅)ခုႏွစ္ကစၿပီး (၂)ႏွစ္တစ္ႀကိမ္ ခန္႔မွန္းတြက္ခ်က္မႈ ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး (၂၀၁၆)ခုႏွစ္  ခန္႔မွန္းတြက္ခ်က္မႈအရ ခုခံက်။ ကာလသားေရာဂါခံစား ေနရသူေပါင္း (၂၂၅၀၀၀)ဦးထိရွိတယ္လို႔သိရပါတယ္။
 
 

Related News