ဂ်ပန္ဦးေႏွာက္ေရာင္ ကာကြယ္ေဆး ရပ္ရြာအေျချပဳအေနနဲ႕ ဒီဇင္ဘာလ(၁၁)ရက္ဒီကေန႕မွာ တစ္ႏိုင္လံုးအတိုင္းအတာအေနနဲ႔ ထိုးႏွံေပးေနတာျဖစ္ပါတယ္။ အသက္(၉)လမွ (၅)ႏွစ္ေအာက္ ကေလးငယ္ေတြနဲ႕ေက်ာင္းအတြင္းမွာ ကာကြယ္ေဆးထိုးဖို႔ က်န္ရိွေနေသးတဲ့ ကေလးေတြကို ရန္ကုန္တိုင္းအတြင္းက ၿမိဳ႕နယ္ေတြမွာ ထိုးႏွံေပးေနမႈကို သတင္းေထာက္ ၿဖိဳးလဲ့ရည္၀င္းနဲ႕ ဇင္၀င့္သူေဇာ္တို႕က တင္ဆက္ေပးသြားမွာပါ။ဒီဇင္ဘာလ(၁၁)ရက္မွာ  ရပ္ရြာအေျချပဳထိုးႏွံေပးေနတာျဖစ္ျပီး ဒီဇင္ဘာလ(၂၀)ရက္အထိ ထိုးႏွံေပးသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ကာကြယ္ေဆးထိုးႏွံေပးမယ့္ ေနရာေတြကို စုရပ္ေတ ြသတ္မွတ္ေပးထားျပီး ကာကြယ္ေဆးထိုးႏွံရမယ့္ ကေလးေတြကိုလည္း စစ္တမ္းေတြေကာက္ခံထားတယ္လို ့သိရပါတယ္။
 
ဂ်ပန္ဦးေႏွာက္ေရာင္ကာကြယ္ေဆးထိုးေပးရာမွလည္း ျပည္သူ့က်န္းမာေရးဦးစီးဌာနက သတ္မွတ္ ေပးထားတဲ့ စုရပ္ေတြမွာ ျပည့္သူ႔က်န္းမာေရးဦးစီးဌာနက တာ၀န္ရိွသူေတြ ၊ ေစတနာ့၀န္ထမ္းေတြပါ ပါ၀င္ကူညီႀကပါတယ္။ဂ်ပန္ဦးေႏွာက္ေရာင္ကာကြယ္ေဆး ေက်ာင္းေနရြယ္ကေလးတိုင္းကို ႏုိ၀င္ဘာ ၁၅ ရက္ကေန ႏို၀င္ဘာ ၂၃ ရက္အတြင္း ျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့  ေက်ာင္းအေျချပဳကာကြယ္ေဆးထိုးလုပ္ငန္းမွာထိုးႏွံေပးခဲ့တာျဖစ္ျပီး အခု ဆက္လက္ျပီး ၇ပ္ရြာအေျချပဳမွာ ရန္ကုန္တိုင္းအတြင္း ကျမိဳ႕နယ္ ေတြမွာထိုးႏွံေပးေနရာမွာ လိႈင္သာယာၿမိဳ႕နယ္မွာ ဒီကေန႕ ဒီဇင္ဘာ ၁၁ ရက္ကေန ၂၁ ရက္အတြင္း အသက္ကိုးလကေန ငါးႏွစ္အရြယ္ကေလးေတြနဲ႕ ေက်ာင္းမေနတဲ့ အသက္ငါးႏွစ္ကေန  တစ္ဆယ့္ငါးႏွစ္ အရြယ္ကေလး စုစုေပါင္း ကေလးဦးေရ ငါးေသာင္းကို ဂ်ပန္ဦးေႏွာက္ေရာင္ ကာကြယ္ေဆး ထိုးႏွံေပးေနပါတယ္။
 
လိ္ႈင္သာယာျမိဳ႕နယ္မွာ ရပ္ကြက္ ၂၀ နဲ႕ ေက်းရြာ ၁၈ ရြာရွိျပီး ကေလးဦးေရ ငါးေသာင္းျပည့္မီေအာင္ ထိုးႏွံဖို႕  ေဆးထိုးစုရပ္ ၃၂ ခုသတ္မွတ္ေပးထားတယ္လို႕ သိရပါတယ္။ ေဆးထိုးစုရပ္တစ္ခုမွာ တစ္ရက္ကို ကေလးဦးေရ ႏွစ္ရာ့ငါးဆယ္အထိ ထိုးႏွံေပးသြားမွာျဖစ္ျပီး ျမိဳ႕နယ္အဆင့္ ၾကီးၾကပ္ေရးမွဴး ၁၁ ေယာက္က ေဆးထိုးစုရပ္ေတြကို အလွည့္က် ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ လိႈင္သာယာျမိဳ႕နယ္က လူဦးေရထူထပ္ျပီး က်ဴးေက်ာ္ေနထိုင္သူေတြနဲ႔ ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားအမ်ားစု ေနထိုင္တာေၾကာင့္ လူဦးေရ စာရင္းအတိအက်ရရန္ခက္ခဲမႈေတြရွိျပီး ရပ္ကြက္ထဲမွာ ဂ်ပန္ဦးေႏွာက္ေရာင္ကာကြယ္ေဆး လိုက္လံထိုးႏွံဖို႕ စိန္ေခၚမႈွေတြရွိတယ္လို႕ ေျပာပါတယ္။လက္ရွိ ထိုးႏွံေပးေနတဲ့ ျပည္သူလူထုအေျချပဳ ကာကြယ္ေဆးထိုးတဲ့အစီအစဥ္ လံုၿခံဳ စိတ္ခ်မႈ ရွိေအာင္ WHO  ကမၻာ႕က်န္းမာေရးအဖြဲ႕မွ ၾကီးၾကပ္ထိန္းသိမ္းေရးမွဴးေတြက ျမိဳ႕နယ္အလိုက္ ေဆးထိုးစုရပ္ေတြတုိင္းကို လာေရာက္စစ္ေဆးေပးတာေတြ႕ရမွာပါ။
 
လိႈင္သာယာျမိဳ႕နယ္၊ ေရႊလင္ပန္းေက်းလက္ က်န္းမာေရးဌာနခြဲကို  ဂ်ပန္ဦးေႏွာက္ေရာင္ ကာကြယ္ေဆး လာေရာက္ထုိးႏွံတဲ့ မိဘေတြရဲ႕ ကာကြယ္ေဆးထိုးလုပ္ငန္းအေပၚ အျမင္ကိုလည္း ယခုလို ေျပာပါတယ္။ ဒုတိယအၾကိမ္ ထပ္မံထိုးႏွံတဲ့ ျပည္သူလူထုအေျချပဳ ဂ်ပန္ဦးေႏွာက္ေရာင္ ကာကြယ္ေဆးထိုး လုပ္ငန္းမွာ တစ္ႏုိင္ငံလံုးက အသက္ကိုးလမွ ငါးႏွစ္အရြယ္ကေလးေတြနဲ႕ ေက်ာင္းမေနတဲ့ အသက္ငါးႏွစ္ကေန တစ္ဆယ့္ငါးႏွစ္အရြယ္ ကေလး စုစုေပါင္း ၆ သန္းေက်ာ္ကို ထိုးႏွံေပးဖို႕ ရည္ရြယ္ထားတယ္လို႕သိရပါတယ္။ ျပီးခဲ့တဲ့  ေက်ာင္းအျချပဳ ကာကြယ္ေဆးထိုးလုပ္ငန္းမွာေတာ့ အသက္ငါးႏွစ္ကေန  တစ္ဆယ့္ငါးႏွစ္အရြယ္ ေက်ာင္းေနကေလး စုစုေပါင္း ရွစ္ဒသမသံုးသန္းကို ဂ်ပန္ဦးေႏွာက္ေရာင္ ကာကြယ္ေဆးထိုးႏွံေပးခဲ့ျပီး ျဖစ္ပါတယ္။
 
 
 

Related News