၂၀၁၃ ခုႏွစ္တည္းက ဆင္ေျခေထာက္ေရာဂါ သန္ခ်ေဆးေပါင္းကို တစ္ႏွစ္တစ္ႀကိမ္ တစ္ႏုိင္ငံလံုးအတိုင္းအတာနဲ႔ ပံုမွန္တုိက္ေကြ်းခဲ့ျပီး ယခု ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ျဖစ္တဲ့ ေနာက္ဆံုးႏွစ္မွာေတာ့ ဆင္ေျခေထာက္ေရာဂါအျမစ္ျပတ္ ေပ်ာက္ကင္းဖို႕ ဇန္န၀ါရီ ၂၁ ရက္ကေန ၃၁ ရက္အထိ စုစုေပါင္း ဆယ္ရက္တာကာလအတြင္း တိုက္ေကြ်းမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ကမာၻ႕က်န္းမာေရးအဖြဲ႕က ဆင္ေျခေထာက္ေရာဂါ သန္ခ်ေဆးေပါင္းကို ငါးႏွစ္ဆက္တုိုက္ တုိက္ေကၽြးရန္ သတ္မွတ္ထားျပီး ျမန္မာႏုိင္ငံမွာေတာ့ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္တည္းက ပံုမွန္တုိက္ေကြ်းခဲ့ပါတယ္။ ယခု ၂၀၁၈ ခုႏွစ္မွာေတာ့ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္အတြက္ သန္ခ်ေဆးေပါင္း တိုက္ေကြ်းမွာျဖစ္ျပီး ေနာက္ဆံုးႏွစ္ ျဖစ္တဲ့ အတြက္ေၾကာင့္ ေဆးတုိက္ေကြ်းမႈ ၉၀ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ လႊမ္းျခံမႈရွိေစဖို႕ ဆယ္ရက္တာ ကာလအတြင္း Albendozole နဲ႕ DEC သန္ခ်ေဆး ႏွစ္မ်ိဳးေပါင္းကို တုိက္ေကြ်းမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဆင္ေျခေထာက္ေရာဂါ သန္ခ်ေဆးေပါင္းကို အသက္ႏွစ္ႏွစ္ထက္ကေလးကေန စတင္တိုက္ေကၽြး သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
 
ေဆးမေသာက္သံုးရမယ့္ အုပ္စုထဲမွာေတာ့ အသက္ႏွစ္ႏွစ္ေအာက္ ကေလးေတြ၊ ကိုယ္၀န္ေဆာင္မိခင္ေတြ၊ ေရာဂါအခံရွိသူေတြနဲ႕ အတက္ေရာဂါရွိသူေတြ ပါ၀င္ပါတယ္။ ဆင္ေျခေထာက္ ေရာဂါ သန္ခ်ေဆးေပါင္းကို တစ္ႏုိုင္ငံလံုးမွာ ဆယ္ရက္တာ တုိက္ေကၽြးျပီးတာနဲ႕ ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္မွာ ေသြးေဖာက္စစ္ေဆးတာကို ျပဳလုပ္မွာျဖစ္ျပီး ဆင္ေျခေထာက္ေရာဂါပိုး ေတြ႕ရွိႏႈန္း လူတစ္ေထာင္မွာ တစ္ေယာက္ေအာက္ ေလ်ာ့နည္းသြားပါက ဆင္ေျခေထာက္ေရာဂါ ကင္းစင္တဲ့ ႏိုင္ငံအျဖစ္ ေၾကညာႏုိင္မွာ ျဖစ္တယ္လို႕သိရပါတယ္။ေရပုပ္ေရသိုး၊ ေရစီးေရလာမေကာင္းတဲ့ ေရေျမာင္းထဲကျခင္ ကိုက္ရာမွ တစ္ဆင့္ ကူးစက္ျပီး ေသြးေၾကာထဲမွာ ေနထိုင္တဲ့ သန္ေကာင္ေၾကာင့္ ဆင္ေျခေထာက္ေရာဂါျဖစ္ပြားပါတယ္။ ဆင္ေျခေထာက္ ေရာဂါကို ႀကိဳတင္ကာကြယ္ႏုိင္ရန္ သန္ခ်ေဆးေပါင္းတိုက္ေကြ်းရျပီး  ျမန္မာႏုိင္ငံမွာေတာ့ ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္အတြင္း ဆင္ေျခေထာက္ေရာဂါကင္းစင္ရန္ ရည္မွန္းခ်က္ထား လုပ္ေဆာင္ေနပါတယ္။
 
 

Related News