အစားအေသာက္ေဘးအႏၱရာယ္ ကင္းရွင္းျခင္းဆိုင္ရာေဟာေျပာပြဲကို ရန္ကုန္ျမိဳ႕ ရန္ကုန္ တကၠသိုလ္၀ိဇၨာခန္းမမွာ ေဖေဖာ္၀ါရီလ (၂၂)ရက္ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။ေဆြးေႏြးပြဲမွာေတာ့ ျပည္တြင္းမွာရိွတဲ့ အစားေသာက္ေတြကို ျပည္သူေတြအေနနဲ ့ေဘးအႏၲရာယ္ ကင္းရွင္းစြာ စားေသာက္ႏိုင္ရန္နဲ႔ ဟင္းသီးဟင္းရြက္ေတြကို စိုက္ပ်ိဳးရာမွာပိုးသတ္ေဆးဖ်န္းတာေတြ၊ စားေသာက္ဆိုင္ေတြမွာ ဟင္းသီးဟင္းရြက္ေဆးေၾကာမႈေတြ၊အစားအေသာက္ထည့္မႈေတြနဲ႕ ျပည္သူေတြ စားသံုးတဲ့အေလ့ အက်င့္ေတြစတဲ့ သတိထားရမယ့္ အဓိကအခ်က္ေတြကိုေထာက္ျပခဲ့ျပီး ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကတယ္လို႔ သိရပါတယ္။

တကၠသိုလ္ေတြမွာ ေဟာေျပာခဲ့ရတဲ့အဓိကအေၾကာင္း အရင္းကေတာ့ အစားအေသာက္ ေဘးအႏၲရာယ္ကင္းရွင္းေရးနဲ႔ပတ္သက္ျပီး တကၠသိုလ္ေတြက ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူေတြ ဆရာဆရာမေတြအေနနဲ႔ နည္းပညာအပိုင္းေတြကို ျပည္သူေတြထဲမွာ ျဖန္႔ေ၀ေပးဖို႕အဓိကရည္ရြယ္ခ်က္နဲ႔ ျပဳလုပ္တာျဖစ္တယ္လို႔သိရပါတယ္။အစားအေသာက္ေဘးအႏၱရာယ္ကင္းရွင္းဆိုင္ရာ ေဟာေျပာပြဲမွာ အေမရိကန္ႏိုင္ငံမွ ပညာရွင္ တစ္ဦးက လာေရာက္ေဆြးေႏြး ေဟာေျပာခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ဒီလိုေဟာေျပာမႈအျပင္ ျပည္သူေတြရဲ႕ စားသံုးပံုေတြအဆင့္ဆင့္ကို ကြင္းဆင္းေလ့လာခဲ့ျပီး စာတမ္းျပဳစုခဲ့ၾကတာျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ 

 

 

Related News