ရန္ကုန္ေဆး႐ံုႀကီးမွာ ၀မ္းခ်ဳပ္ေ၀ဒနာေၾကာင့္ ေနာက္ဆက္တြဲျဖစ္တဲ့ ေရာဂါေတြကို လာေရာက္ကုသသူ လူနာဦးေရ ၂၀ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ရွိေနတယ္လို႔ ရန္ကုန္ေဆးရံုၾကီး၊ အစာအိမ္ႏွင့္အူလမ္းေၾကာင္းဌာနမွ သိရပါတယ္။ ၀မ္းခ်ဳပ္ေ၀ဒနာေၾကာင့္ ေနာက္ဆက္တြဲျဖစ္လာတဲ့ ကိုယ္အေလးခ်ိန္က်ဆင္းတာ၊ ၀မ္းသြားတိုင္း ေသြးပါတာ၊ ဗိုက္ေဖာင္းလာတာနဲ႔ ဗိုက္တြင္အလံုးအက်ိတ္ေတြ ျဖစ္ေပၚလာတာေၾကာင့္ ရန္ကုန္ေဆးရံုၾကီးကို လာေရာက္ကုသတဲ့ လူနာဦးေရ ၂၀ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ ရွိေနပါတယ္။

ကိုယ္တြင္း ေရာဂါရွိသူေတြ၊ ေဆးပံုမွန္စြဲျပီး ေသာက္ေနရတဲ့သူေတြနဲ႔ ေနထိုင္စားေသာက္မႈပံုစံမမွန္တာကေန  ၀မ္းခ်ဳပ္ေ၀ဒနာကိုခံစားရျပီး အူလမ္းေၾကာင္းပိတ္ဆို႔တာေၾကာင့္ ၀မ္းခ်ဳပ္တဲ့ေရာဂါကို အခ်ိန္မီ မကုသႏုိင္ရင္ အသက္ေသဆံုးႏုိင္ေျခ ငါးရာခိုင္ႏႈန္းအထိ ရွိေနပါတယ္။အူလမ္းေၾကာင္း ပိတ္ဆို႔တာေၾကာင့္ မဟုတ္ပဲ သာမန္၀မ္းခ်ဳပ္တဲ့ ေ၀ဒနာကို ခံစားရရင္လည္း ဂရင္ဂ်ီနာ၊ လိပ္ေခါင္းေရာဂါနဲ႔ ႏွလံုးအားနည္းတာေတြျဖစ္ႏုိင္တာေၾကာင့္ စားေသာက္ေနထိုင္မႈပံုစံကို ေျပာင္းလဲျပီး ၀မ္းပံုမွန္သြားတတ္ေအာင္ ေလ့က်င့္ဖို႔အေရးပါတယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။

၀မ္းခ်ဳပ္ေ၀ဒနာနဲ႔ ဆက္စပ္တဲ့ အခ်က္အလက္ေတြကို အစာအိမ္ႏွင့္ အူလမ္းေၾကာင္းဌာနမွာ လာေရာက္ကုသေနတဲ့ လူနာနဲ႔လူနာေစာင့္ေတြကို ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၂ ရက္က ေဟာေျပာခဲ့ျပီး ယခုလို အသိပညာေပးေဟာေျပာပြဲ ျပဳလုပ္တာသံုးၾကိမ္ရွိသြားၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္က ရန္ကုန္ေဆးရံုႀကီးမွာ အစာအိမ္ႏွင့္ အူလမ္းေၾကာင္းဆိုင္ရာ ေရာဂါေတြလာေရာက္ကုသသူ တစ္ေသာင္းေက်ာ္ရွိၿပီး ၿပီးခဲ့ႏွစ္ေတြနဲ႔ႏိႈင္းယွဥ္ရင္ လူနာဦးေရ ၃ဆခန္႕ျမင့္တက္လာတယ္လို႔ သိရပါတယ္။

 

 

Related News