၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေမလ ၈ ရက္မွာ က်ေရာက္မယ့္ ကမၻာ့ၾကက္ေျခနီကို ဂုဏ္ျပဳတဲ့အေနနဲ႔ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး၊ ခရိုင္ေလးခုမွ ၾကက္ေျခနီအဖြဲ႕၀င္ေတြ စုေပါင္းျပီး ရန္ကုန္ျပည္သူ႕ ေဆးရံုၾကီးမွာ သန္႕ရွင္းေရး လုပ္အားေပးခဲ့ၾကပါတယ္။ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသၾကီး၊ ခရိုင္ေလးခုမွ ၾကက္ေျခနီအဖြဲ႕၀င္ ေလးရာေက်ာ္က ရန္ကုန္ျပည္သူ႕ေဆးရံုၾကီးမွာ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၄ ရက္ မနက္ပိုင္းက သန္႕ရွင္းေရး လုပ္အားေပးခဲ့ပါတယ္။ မနက္ငါးနာရီကတညး္က ရန္ကုန္ျပည္သူ႕ေဆးရံုၾကီး ၀င္းအတြင္း အဖြဲ႕ေတြခြဲ႔ျပီး အမိႈက္ေကာက္တာနဲ႕ ေျမာင္းေဖာ္တာေတြ ျပဳလုပ္ေပးခဲ့ပါတယ္။ရန္ကုန္တုိင္းေဒသၾကီးမွာ ၾကက္ေျခနီ အသင္း၀င္ေပါင္း (၃၀၀၀) ေက်ာ္ရွိေနၿပီးအသင့္တပ္ဖြဲ႕၀င္ (၉၀၀)ေက်ာ္လူအင္အားနဲ႕ မီးေလာင္တာ၊ ယာဥ္မေတာ္တမႈျဖစ္တာေတြကို ကူညီကယ္ဆယ္မႈေတြ ျပဳလုပ္ေနပါတယ္။ဒါ့အၿပင္ကာကြယ္ေဆးထိုးစီမံခ်က္နဲ႕ ေက်ာင္းက်န္းမာေရးလုပ္ငန္းေတြ၊ စုေပါင္းသန္႕ရွင္းေရးလုပ္ငန္းေတြမွာလည္း ပါ၀င္ကူညီေနတယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။၂၀၁၅ ခုႏွစ္က ၾကက္ေျခနီ နည္းဥပေဒကို အသစ္ေရးဆြဲခဲ့ျပီး လူမႈေရးလုပ္ငန္းေတြမွာ ျပည္သူေတြ ပိုမိုပါ၀င္လာေအာင္ ၾကက္ေျခနီအသင္းခြဲေတြရဲ႕ အုပ္ခ်ဳပ္မႈပိုင္းဆုိင္ရာ ရာထူးေတြမွာလူမႈေရးစိတ္၀င္စားတဲ့ ရပ္မိရပ္ဖေတြကို ေျပာင္းလဲခန္႕အပ္ခဲ့တယ္လို႕သိရပါတယ္။  ျမန္မာႏုိင္ငံ ၾကက္ေျခနီအသင္းကို (၁၉၂၀) ျပည့္ႏွစ္ကတည္းကတည္ေထာင္ခဲ့တာျဖစ္ျပီး လက္ရွိ ျပည္တြင္းမွာ ၾကက္ေျခနီအသင္းခြဲေပါင္း (၃၃၀) ေက်ာ္ရွိေနျပီ ျဖစ္ပါတယ္။ 

 

 

Related News