ေတာင္ဒဂုံ သီရိမဂၤလာ က်န္းမာေရး (ေမာ္ေတာ္ယာဥ္)အခမဲ႔ ၀န္ေဆာင္မႈအသင္းကို ထက္လင္း တိုင္းရင္းေဆး၀ါးလုပ္ငန္းမွ လူနာတင္ယာဥ္ လွဴဒါန္းခဲ႕တာပါ။ ေတာင္ဒဂုံ ျမိဳ႕နယ္ ၂၀ ရက္ကြက္ သိရိမဂၤလာဘုန္းေတာ္ၾကီးေက်ာင္း  မွာရွိတဲ့ သိရိမဂၤလာ က်န္းမာေရး (ေမာ္ေတာ္ယာဥ္) အခမဲ့ ၀န္ေဆာင္မႈအသင္း ကို ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၅ ရက္က ထက္လင္းတိုင္းရင္းေဆး၀ါး ထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းက လူနာတင္ယာဥ္အသစ္ တစ္စီးလွဴဒါန္းပါတယ္။ အခု လွဴဒါန္းခဲ့တဲ့ လူနာတင္ယာဥ္ဟာ အလွဴရွင္မိသားစုက ဒုတိယေျမာက္ လူနာတင္ယာဥ္ကို လွဴဒါန္းတာပါ။သီရိမဂၤလာ က်န္းမာေရး (ေမာ္ေတာ္ယာဥ္)  ၀န္ေဆာင္မႈအသင္းဟာ ၂၀၁၄ ခုနွစ္ ကစတင္တည္ေထာင္ခဲ့တာျဖစ္ျပီး ပထမဦးဆုးံ လူနာတင္ယာဥ္ကို ၃၉ ကားၾကီး ဂိတ္ မွ ၀န္ထမ္းမ်ား စုေပါင္းလွဴဒါန္းခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။တစ္နွစ္ကို လူနာ ခုနွစ္ရာေက်ာ္ ကို ၀န္ေဆာင္မႈေပး ေနျပီး ေလး နွစ္တာ ကာလအတြင္း လူနာတင္ယာဥ္၀န္ေဆာင္မႈေပါင္း ၄၀၀၀ နီးပါးကို ေဆာင္ရြက္ခဲ့ျပီး ျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္ ။ လူနာအမ်ားအတြက္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္၀န္ေဆာင္မႈကို ဒဂုံျမိဳ႔သစ္ေတာင္ပိုင္းျမိဳ႕နယ္ အတြင္းမွတစ္ဆင့္  ေဆးရုံမ်ားကို ပို႔ေဆာင္ေနပါတယ္။ ဒါအျပင္ နီးစပ္ရာျမိဳ႕နယ္ေတြမွ အကူအညီ ေတာင္းခံမႈေတြကိုလည္း ေဆာင္ရြက္ေပးေနျပီး ရန္ကုန္ေဆးရုံၾကီးမွာ နယ္ျမိဳ႕ေတြကို လူနာပို႔ေဆာင္ေပးမႈေတြကိုလည္း အခမဲ႔ ေဆာင္ရြက္ေပးေနပါတယ္။ ေတာင္ဒဂုံျမိဳ႕နယ္ အတြင္းမွာ လူနာတင္ နွင့္ နာေရးအကူအညီေပးေနတဲ့ အသင္းေလးသင္းေလာက္ပဲ ရွိတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ကိုမိုးေကာင္းက ေပးပို႔ထားတာျဖစ္ပါတယ္။

 

 

Related News