အခုအခ်ိန္မွာ အစိုးရေဆး႐ံုေတြနဲ႕ ပုဂၢလိကေဆး႐ံုေတြ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေရး စဥ္းစားဖို႕လိုျပီလို႕ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးျဖိဳးမင္းသိန္းက မတ္လ(၂)ရက္က ျပဳလုပ္ခဲ့တဲ႕ ပုဂ္ၢလိက ေဆး႐ံုမ်ား အသင္းရဲ႕ ႏွစ္ပတ္လည္ အစည္းအေ၀းမွာ ေျပာၾကားခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ရန္ကုန္ဟာ ေဒသေပါင္းစံုက ျပည္သူေတြ အေရးေပၚလာေရာက္ေဆးကုသရာ ေနရာတစ္ခု အျဖစ္ ရွိေနၿပီးလူနာ လႊဲေျပာင္းမႈအပါအ၀င္ ကုသေရးအပိုင္းမွာ  အခုထက္ပိုမိုေပါင္းစပ္ လုပ္ကိုင္ႏိုင္ပါက က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ က႑အတြက္ ပိုမိုေကာင္းမြန္တဲ့ အေျခအေနတစ္ခု ျဖစ္လာမယ္လို႕ ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္က တုိက္တြန္းတာျဖစ္ပါတယ္။ဒီအတြက္ေဆး႐ံုေတြမွာ က်န္းမာေရး၀န္ႀကီးဌာနအသိအမွတ္ျပဳကုသမႈဆိုင္ရာ(guideline) လုပ္ငန္းလမ္းၫႊန္ေတြရွိဖို႕လည္းေျပာပါတယ္။

၀န္ႀကီးဌာနရဲ႕ အခ်က္အလက္ေတြအရ ျမန္မာႏိုင္ငံ ကေန ျပည္ပကို ေဆးကုသဖို႔ သြားေရာက္တဲ့ က်န္းမာေရးစရိတ္ဟာ တစ္ႏွစ္ကို အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း(၃၀၀)နဲ႕(၄၀၀)ၾကား ရွိေနတယ္လို႕သိရပါတယ္။ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၀န္ႀကီးခ်ဳပ္က အစိုးရနဲ႕ပုဂၢလိက ေဆး႐ံုေတြေပါင္းစပ္လုပ္ကိုင္ျပီး ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈကို ျပည္ပကပါ အားကိုးလာတဲဲ႕အထိရည္ရြယ္လုပ္ေဆာင္ၾကဖို႕ေျပာပါတယ္။ရန္ကုန္မွာ လူနာေတြ ပိုလက္ခံကုသႏိုင္ေရး က်န္းမာေရး၀န္ေဆာင္မႈပိုေပးႏိုင္ဖို႕ ေဆး႐ံုေတြကို အဆင့္ျမႇင့္တင္တာေတြလုပ္ေနတယ္လို႕က်န္းမာေရးႏွင့္အားကစား၀န္ႀကီးဌာန အျမဲတမ္းအတြင္း၀န္က ေျပာပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ရန္ကုန္ တိုင္းအစိုးရနဲ႕ပူးေပါင္းျပီး အေရးေပၚလူနာတင္ယာဥ္ ကြန္ရက္ ကိုလည္း ေဆာင္ရြက္ေနသလိုမၾကာခင္မွလည္းပုဂၢလိကသူနာျပဳ၀န္ေဆာင္မႈေတြ အတြက္ပုဂၢလိကသူနာျပဳသင္တန္းေတြဖြင့္လွစ္ခြင့္ေပးေတာ့မွာ ျဖစ္တယ္လို႕အၿမဲတမ္းအတြင္း၀န္က ဆက္ေျပာပါတယ္။ပုဂၢလိက ေဆး႐ံုေတြအေနနဲ႕ ျဖစ္ေပၚဖူးတဲ့ ျပႆနာေတြ၊အေရးယူမႈေတြကို သင္ခန္းစာယူျပီး က်င့္၀တ္စည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္းေတြလိုက္နာၾကဖို႕လည္း ေဒါက္တာသက္ခိုင္၀င္းက တိုက္တြန္း ပါတယ္။လက္ရွိမွာပုဂၢလိကေဆး႐ုံ ၂၁၈ ခုကို လုပ္ငန္းလိုင္စင္ထုတ္ေပးထားျပီးျဖစ္ၿပီး ပုဂ္ၢလိကေဆး႐ံု တစ္ရာေက်ာ္က ျမန္မာႏိုင္ငံ ပုဂၢလိကေဆး႐ံုမ်ားအသင္းမွာ အဖြဲ႕၀င္အျဖစ္ပါ၀င္ေနတာျဖစ္ပါတယ္။ 

 

 

Related News