ျပည္သူမ်ားရဲ႕ ဆီးခ်ိဳ၊ ေသြးခ်ိဳေရာဂါကုသေရးအတြက္အေထာက္အကူျပဳေစရန္ သင္တန္းဖြင့္လွစ္ဖို႔ အႀကိဳသတင္းစာရွင္းလင္းပြဲကို မတ္လ(၇)ရက္ကGrand Hantha ေဆး႐ံုမွာ က်င္းပခဲ့ပါတယ္။သင္တန္းကို ျမန္မာႏိုင္ငံဆရာ၀န္အသင္း၊ ေဟာ္မုန္းေရာဂါေဗဒပညာရွင္မ်ားအသင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံဆီးခ်ိဳ၊ ေသြးခ်ိဳေရာဂါအသင္းနဲ႔ အိႏ္ၵိယႏိုင္ငံျပည္သူ႔ က်န္းမာေရးေဖာင္ေဒးရွင္းတို႔ ပူးေပါင္းဖြင့္လွစ္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
တက္ေရာက္ခြင့္ရရွိတဲ့သင္တန္းသားေတြကေတာ့ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာဆီးခ်ိဳ၊ ေသြးခ်ိဳကုသေပးေနတဲ့ ဆရာ၀န္မ်ား၊ ဆရာ၀န္လုပ္သက္(၃)ႏွစ္ရွိျပီးသူမ်ားသာ တက္ေရာက္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ သင္တန္းကိုေတာ့ ေဆးတကၠသိုလ္(၁)မွာ ေမလ(၆)ရက္၊ ေဆးတကၠသိုလ္(၂)မွာ ေမလ(၁၂)ရက္နဲ႔ ေဆးတကၠသိုလ္(မႏ္ၲေလး)မွာ ေမလ(၁၃)ရက္တို႔မွာ စတင္ဖြင့္လွစ္သင္ၾကားေပးသြားမွာျဖစ္ျပီး တစ္လကိုတစ္ရက္နဲ႔(၁၂)လ သင္ၾကားေပးသြားမယ္လို႔ သိရပါတယ္။သင္တန္းတစ္ခုမွာ သင္တန္းသားအေယာက္(၂၀)သာ လက္ခံသင္ၾကားေပးသြားမွာ ျဖစ္ၿပီးသင္တန္းေၾကးကေတာ့ ေငြက်ပ္(၂)သိန္း(၄)ေသာင္း ျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ သင္တန္း တက္ေရာက္လိုသူေတြကို မတ္လ(၇)ရက္ကေန ဧၿပီလ(၂၀)ရက္အထိ လက္ခံေပးသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ သင္တန္းကို ပ်က္ရက္မရွိတက္ေရာက္မွသာ အိႏ္ၵိယႏိုင္ငံအသိအမွတ္ျပဳ Certificate ရရွိမွာျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

 

 

Related News