အေရးေပၚႏွလုံးေသြးေၾကာခ်ဲ႕ကုသမႈ(Primary PCI)ကုိ မႏၲေလးအေထြေထြေရာဂါကု ေဆး႐ံုႀကီးႏွလံုး အထူးကုဌာနမွာ ကုသေပးလ်က္ရွိၿပီး မႏၲေလးၿမိဳ႕အနီးတ၀ိုက္ရွိ လူနာေတြကိုလည္း  ေရာဂါျဖစ္ပြားလို႔ ၃နာရီအခ်ိန္အတြင္း ေဆး႐ုံကို ေရာက္ရွိလာတဲ့ လူနာေတြကို ကုသေပးေနတာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ အထက္ျမန္မာျပည္မွာရွိတဲ့ ႏွလုံးေသြးေၾကာပိတ္လူနာေတြကို ကုသေပးႏိုင္ဖို႔အတြက္ နယ္ေတြမွာရွိတဲ့ ၿမိဳ႕နယ္ေဆးရံုေတြမွာ ႏွလံုးေသြးေၾကာခ်ဲ႕ေဆးေတြကိုေပးထားမွာျဖစ္ၿပီး ဒီလူနာဟာမႏၱေလးအေထြေထြေရာဂါကု ေဆးရံုႀကီးကို ၂၄နာရီအတြင္း လာေရာက္ႏိုင္မယ္ဆိုရင္ အေရးေပၚႏွလုံးေသြးေၾကာခ်ဲ႕ကုသမႈအတြက္လည္း ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

ျမန္မာႏိုင္ငံမွာပထမဆံုးအႀကိမ္အျဖစ္ ႏွလုံးေသြးေၾကာပိတ္ေရာဂါ အေရးေပၚႏွလုံးေသြးေၾကာခ်ဲ႕ ကုသမႈကုိ မႏၲေလးအေထြေထြေရာဂါကုေဆးရုံႀကီးမွာ ၂၀၁၃ခုႏွစ္စတင္ကုသေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီး အခုဆို၅ႏွစ္ ျပည့္ခဲ့ၿပီးျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ နွလုးံေသြးေၾကာခ်ဲ႕ကုသခဲ႔ေပးခဲ့တဲ့ ၅ႏွစ္အတြင္း ႏွလုံးေသြးေၾကာပိတ္ လူနာစုစုေပါင္း(၆၁၁)ဦးကုိလည္း ႏွလုံးေသြးေၾကာခ်ဲ႕ ကုသေပးထားႏိုင္ခဲ့တယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။ မႏၱေလးအေထြေထြေရာဂါကုေဆးရံုႀကီး၊ႏွလုံးေရာဂါအထူးကုဌာနအေနနဲ႔ ၿပီးခဲ့တဲ့ေဖေဖၚ၀ါရီလက ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ပထမဆံုးအႀကိမ္အျဖစ္ ႏွလံုးအဆို႔ရွင္က်ဥ္းေရာဂါအား မခြဲစိတ္ဘဲေပါင္ၿခံေသြးလႊတ္ေၾကာမွတစ္ဆင့္ အဆို႔ရွင္ တပ္ဆင္ျခင္းကုထံုးကို မႏၱေလးအေထြေထြေရာဂါကုေဆးရံုႀကီးမွာ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေပးခဲ့တယ္လို႔သိရပါတယ္။

 

 

 

Related News