ကေလးႏို႕မႈန္႕ေတြ ေစ်းကြက္ျမွင့္တင္ေရးက ကေလးငယ္ေတြရဲ႕ က်န္းမာေရးကို ျခိမ္းေျခာက္ေနၿပီး  ကေလးေတြမွာအႏၱရာယ္ရွိတဲ့ ဆိုးက်ိဳးေတြကိုခံစားရနိုင္တယ္လို႕ မတ္လ(၁၃)ရက္က ျပဳလုပ္ခဲ႔တဲ့ မိခင္နို႕တိုက္ေကၽြးမႈႏွင့္ကေလးႏို႕မႈန္႕လုပ္ငန္းမ်ားအား သုေတသနျပဳလုပ္ထားေသာSave The Childrenရဲ႕ အစီရင္ခံစာ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲမွ သိရပါတယ္။ ျမန္မာနိုင္ငံမွာ မိခင္နို႕တိုက္ေကၽြးျခင္းဟာ ရိုးရာအစဥ္အလာအရ ရွိေနေပမယ့္ ကေလးနို႕မႈန္႔ေတြရဲ႕ ေစ်းကြက္ျမွင့္တင္ေရးစည္းရံုးမႈေတြေၾကာင့္ မိခင္ေတြရဲ႕ မိခင္ႏို႕တိုက္ေကၽြးမႈအေပၚ ယံုၾကည္ခ်က္ေလ်ာ့က်လာၿပီး နို႕မႈန္႔တိုက္ေကၽြးမႈအေပၚသာ အားထားလာတာကိုေတြ႕ရတယ္လို႔ သုေတသနအစီရင္ခံစာအရ သိရပါတယ္။

  အထူးသျဖင့္ မိခင္နို႕တိုက္ေကၽြးမႈႏႈန္းနိမ့္ေနဆဲျဖစ္တဲ့ ျမန္မာနို္င္ငံလိုနိုင္ငံမ်ိဳးမွာ ပိုၿပီး ဆိုးရြားတဲ့ အက်ိဳးဆက္ကို ခံစားရနိုင္တယ္လို႔Save The Children ရဲ႕ အစီရင္ခံစာအသစ္မွာ ေဖာ္ျပသတိေပးထားပါတယ္။ ဒီလို ကေလး ႏို႕မႈန္႔ေတြကိုေစ်းကြက္ထဲမွာ ေရာင္းခ်တဲ့ အခါက်င့္၀တ္စည္းကမ္းေတြနဲ႔မညီ ပိတ္ပင္ထားတဲ့ နည္းလမ္းေတြနဲ႕ ဆက္လက္ေစ်းကြက္ျမွင့္တင္ေနတာကိုေတြ႕ေနရတယ္လို႕ အဟာရ ပညာရွင္တစ္ဦး က ေျပာပါတယ္။ ျမန္မာနို္င္ငံမွာ ေမြးကင္းစနဲ႕ အသက္(၅)ႏွစ္ေအာက္ ကေလးငယ္ေသဆံုးမႈႏႈန္းဟာ အာရွမွာ အျမင့္ဆံုးစာရင္းထဲ ပါ၀င္ေနပါတယ္။ ေမြးကင္းစကေလးေသဆံုးမႈမွာ အေယာက္(၁၀၀)မွာ (၄၀)ထိရွိေနၿပီး အသက္(၅)ႏွစ္ေအာက္ ကေလးေသဆံုးမႈမွာ အေယာက္(၁၀၀၀)မွာ (၅၀)ထိရွိေနပါတယ္။

မိခင္နို႕တိုက္ေကၽြးမႈဟာကေလးငယ္ေတြရဲ႕က်န္းမာေရးကို ေကာင္းမြန္ေစေပမယ့္ ႏို႕မႈန္႕ေတြကိုတိုက္ေကၽြးမႈအမ်ားဆံုးျဖစ္လာတဲ့ အတြက္ ကေလးက်န္းမာေရးခ်ိဳ႕တဲ့ လာေစတယ္လို႔ ကေလးမိခင္တစ္ဦးက ေျပာပါတယ္။လက္ရွိျမန္မာနိုင္ငံမွာ ငါးႏွစ္ေအာက္ကေလးရဲ႕( ၃၀)ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ အာဟာရခ်ိဳ႕တဲ့ ပုညွက္ျခင္းကို ခံစားေနရၿပီး ၇ ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ လတ္တေလာအာဟာရခ်ိဳ႕တဲ့ျခင္းကို ခံစားေနရတယ္လို႔လည္း သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲမွာ ထုတ္ျပန္ခဲ့တဲ့Save The Children ရဲ႕ အစီရင္ခံစာမွာ ေဖာ္ျပပါတယ္။

 

 

Related News