အခုႏွစ္မွာက်ေရာက္မယ္႔ သႀကၤန္ကာလမွာ လိုအပ္မယ္႔ေသြးပမာဏအတြက္ ႀကိဳတင္စုေဆာင္း မႈေတြရွိေနလို႔ ေသြးလုံေလာက္မႈရွိႏိုင္တယ္လို႔ အမ်ိဳးသားေသြးဌာန(ရန္ကုန္)မွ တာ၀န္ရွိသူက ေျပာၾကားပါတယ္။ ေသြးလိုအပ္ခ်က္ရွိေနသူေတြကို ကူညီႏုိင္ဖို႔အတြက္အမ်ိဳးသားေသြးဌာနအေနနဲ႔ သႀကၤန္ကာလအျပင္ ေန႔စဥ္လိုအပ္ေနတဲ႔ ေသြးပမာဏေတြအတြက္ ေစတနာေသြးအလွဴရွင္ေတြဆီက ေသြးစုေဆာင္းမူေတြကို ျပဳလုပ္ေနပါတယ္။ တစ္နွစ္ထက္တစ္နွစ္ ေသြးလိုအပ္ခ်က္ေတြျမင္႔တက္လာတဲ႔အတြက္ အမ်ိဳးသား ေသြးဌာန(ရန္ကုန္)အေနနဲ႔ (၂၀၁၄)ခုႏွစ္ကစၿပီး ေသြးႀကိဳတင္စုေဆာင္းမႈျပဳလုပ္ခဲ႔ၿပီး ႏွစ္စဥ္သႀကၤန္ကာလ မတိုင္မီေဖေဖာ္၀ါရီလကတည္းက ေသြးစုေဆာင္းမူေတြ ျပဳလုပ္လ်က္ရိွတယ္လို႔ သိရပါတယ္။

ေသြးလိုအပ္ခ်က္ျမင္႔တက္လာတဲ႔အတြက္ အခု(၂၀၁၈)တစ္ႏွစ္တာအတြင္း ေသြးအလွဴရွင္ (၈၀၀၀)ခန္႔ လိုအပ္ေနျပီးသႀကၤန္ကာလအတြက္ကေတာ႔ ေသြးအလွဴရွင္(၃၀၀၀)ခန္႔ လိုအပ္မယ္လို႔ သိရပါတယ္။ လိုအပ္တဲ႔ ေသြးပမာဏအတြက္ အမ်ိဳးသားေသြးဌာန(ရန္ကုန္)အေနနဲ႔ေသြး ႀကိဳတင္စုေဆာင္းမႈအျဖစ္ ေရႊတိဂုံေစတီေတာ္ အေနာက္ဘက္မုခ္နဲ႔ ေစတနာေသြးလွဴရွင္အဖြဲ႔ေတြဆီက ေသြးအလွဴခံလ်က္ရွိတယ္လို႔ သိရပါတယ္။သႀကၤန္ကာလအတြက္ အမ်ိဳးသားေသြးဌာန(ရန္ကုန္)ကို ေစတနာရွင္မ်ားက စုေပါင္းေသြးလွဴဒါန္း မႈမ်ားအျဖစ္ ရန္ကုန္တိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္နဲ႔ ဇီ၀ိတဒါနသံယေဆး႐ုံႀကီးက ပုံမွန္လွဴဒါန္းမႈေတြ ရွိေနတယ္လို႔ သိရပါတယ္။

 

 

Related News