ရန္ကုန္မ်က္စိအထူးကုေဆး႐ုံႀကီးမွာ အခမဲ့မ်က္စိပါ၀ါေဖ်ာက္ေပးေနတဲ့အတြက္ ေန႔စဥ္လာေရာက္ စမ္းသပ္သူဦးေရ ေျခာက္ဆယ္နီးပါးရိွတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ရန္ကုန္မ်က္စိအထူးကုေဆး႐ုံႀကီးမွာ ေလဆာျဖင့္ အခမဲ့မ်က္စိပါ၀ါ ေဖ်ာက္ေပးေနပါတယ္။ အခမဲ့မ်က္စိပါ၀ါေဖ်ာက္ေပးျခင္းကို လြန္ခဲ့တဲ့ ႏွစ္ႏွစ္ကတည္းကျပဳလုပ္ေပးေနတာပါ။ ဒီလို မ်က္စိပါ၀ါ ေဖ်ာက္ရာမွာေတာ့ အေ၀းမႈန္သမားေတြသာ ေဖ်ာက္လို႔ရၿပီး ပါ၀ါေဖ်ာက္လို႔ ရ မရ ကို အရင္ဆုံးစပ္သပ္ စစ္ေဆးၿပီးမွ ပါ၀ါေဖ်ာက္ႏိုင္သူေတြကိုသာ ေလဆာျဖင့္ မ်က္စိပါ၀ါေဖ်ာက္ေပးတာျဖစ္ပါတယ္။ ပါ၀ါေဖ်ာက္ခ်င္ေတြအေနနဲ႔ အသက္ ၂၁ႏွစ္ျပည့္ၿပီးသူျဖစ္ရမယ္လို႔ သိရပါတယ္။

 ေလဆာျဖင့္မ်က္စိပါ၀ါေဖ်ာက္ရာမွာေတာ့ ေကာင္းက်ိဳးရိွႏိုင္သလို ဆိုးက်ိဳးလဲရိွတာေၾကာင့္ လာေရာက္တဲ့လူေတြကို ေဆး႐ုံဘက္မွ ေသခ်ာရွင္းလင္းေျပာျပၿပီး သေဘာတူညီမွသာ မ်က္စိပါ၀ါ ေဖ်ာက္ေပးတာျဖစ္တယ္လုိ႔သိရပါတယ္။ရန္ကုန္မ်က္စိအထူးကုေဆး႐ုံႀကီးမွာ ေလဆာျဖင့္ မ်က္စိပါ၀ါစမ္းသပ္စစ္ေဆးမႈကိုေတာ့ အဂၤါေန႔နဲ႔ ၾကာသပေတးေန႔ေတြမွာ ျပဳလုပ္ေပးေနၿပီး မ်က္စိပါ၀ါေဖ်ာက္္ေပးျခင္းကုိ အပတ္စဥ္ ေသာၾကာေန႔တိုင္း ျပဳလုပ္ေပးေနတယ္လို႔သိရပါတယ္။ ရန္ကုန္မ်က္စိအထူးကုေဆး႐ုံႀကီးမွာ ေလဆာနဲ႔ မ်က္စိပါ၀ါ ကုသေပးတာ လက္ရွိအခ်ိန္အထိ ၂၇၇ ဦး ရွိၿပီ ျဖစ္တယ္လို႔သိရပါတယ္။ 

 

 

Related News