အမ်ိဳးသားေသြးဌာနအေနနဲ႔ ေသြးလိုအပ္တဲ့လူနာေတြကို ေသြးေထာက္ပံ့ေပးအပ္မႈဟာ ကိုးဆယ့္ကိုးရာခိုင္ႏႈန္းထိ ေထာက္ပ့ံေပးႏိုင္ၿပီလို႔ အမ်ိဳးသားေသြးဌာန(ရန္ကုန္)မွ သိရပါတယ္။ အမ်ိဳးသားေသြးလွဴဘဏ္အေနန႔ဲ အစိုးရေဆး႐ုံေတြအျပင္ ျပင္ပကေသြးလုိအပ္တဲ့လူနာေတြကို ေသြးေထာက္ပံ့ေပးမႈေတြ ျပဳလုပ္လ်က္ရိွရာမွာ ၂၀၁၆ခုႏွစ္မွာ ၈၅ ရာခိုင္ႏႈန္း ၂၀၁၇ခုႏွစ္မွာ ၉၂ ရာခိုင္ႏႈန္း ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ဧၿပီလကုန္ထိ ၉၅ရာခိုင္ႏႈန္းထိ တုိးျမႇင့္ေထာက္ပံ့ေပးႏိုင္ခဲ့တယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။

၁၉၆၂ခုႏွစ္ဒီဇင္ဘာလ(၁၄)ရက္က ဗဟိုအမ်ိဳးသားေသြးလွဴဘဏ္ေကာ္မရွင္ကိုစတင္ဖြဲ႔စည္းခဲ့ၿပီး ေစတနာရွင္ေသြးလွဴရွင္စနစ္ကိုေဖာ္ေဆာင္ခဲ့တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ၂၀၀၃ ခုႏွစ္ ေနာက္ပိုင္းမွာေတာ့ ရန္ကုန္ေဆးရုံႀကီးရဲ႕ ဗဟိုအမ်ိဳးသားေသြးလွဴဘဏ္ကေန အမ်ိဳးသားေသြးဌာနကုိ ေျပာင္းလဲဖြဲ႔စည္း ခဲ့တယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။ ၂၀၁၆ခုႏွစ္မွာေတာ့ က်န္းမာေရး၀န္ႀကီးဌာနေအာက္ကိုေရာက္ရိွခဲ့ၿပီး အမ်ိဳးသားေသြးဌာန(ရန္ကုန္)အျဖစ္ သီးသန္႔ရပ္တည္ခဲ့တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

 

 

Related News