၀ိတိုရိယေဆး႐ံုရဲ႕ ေသာတျပည့္စံုစီမံခ်က္အရ နားအၾကားအာရံုခၽြတ္ယြင္းေနတဲ့ ကေလးမ်ား အတြက္ အလွဴေငြေပးအပ္ပြဲကို ေမလ(၂၅)ရက္က ၀ိတိုရိယေဆး႐ံုမွာျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။ ေသာတျပည့္စံုစီမံခ်က္အရ အၾကားအာရံုခၽြတ္ယြင္းေနတဲ႔ ကေလးငယ္(၄)ဦးကို ခြဲစိတ္မႈေတြ ျပဳလုပ္ေပးျပီး နားအၾကား ႏိႈးဆြကိရိယာတပ္ဆင္ေပးတာျဖစ္ပါတယ္။ အခုလိုတပ္ဆင္ေပးရာမွာ ကေလးငယ္(၂)ဦးကိုေတာ့ ေဆးရံုစရိတ္နဲ႔ ေဆးစစ္တဲ့စရိတ္ေတြအပါအ၀င္ နားအၾကားႏိႈးဆြ ကိရိယာတပ္ဆင္ေပးတဲ့အထိ အခမဲ့ကုသေပးခဲ့တယ္လို႕သိရပါတယ္။
 
က်န္တဲ့ကေလးငယ္(၂)ဦး ကေတာ့ ေငြေၾကးတတ္ႏိုင္တာေၾကာင့္ ကိုယ္တိုင္အကုန္က်ခံျပီး ခြဲစိတ္မႈျပဳလုပ္ခဲ့တယ္လို႕ သိရပါတယ္။ အခုလိုခြဲစိတ္မႈျပဳလုပ္တဲ့အခါမွာ ၀န္ေဆာင္မႈစရိတ္အေနနဲ႕ ေငြက်ပ္သိန္း(၄၀) ကုန္က်ျပီး နားအၾကားႏိႈးဆြ ကိရိယာတပ္ဆင္ဖို႕အတြက္ကေတာ့ အေမရိကန္ေဒၚလာ(၂)ေသာင္း ကုန္က်တယ္လို႕သိရပါတယ္။
 
နားအၾကားအာရံုႏႈိးဆြစက္ကို စာသင္ၾကားရာမွာ လြယ္ကူတဲ့အရြယ္ေတြျဖစ္တဲ့ (၆)ႏွစ္ေအာက္ ကေလးငယ္ေတြကိုသာ အဓိကတပ္ဆင္ေပးတာျဖစ္ပါတယ္။ ေသာတျပည့္စံုစီမံခ်က္က အလွဴရွင္ေတြကလည္း ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းေဒသၾကီး အသီးသီးမွာရွိတဲ့ နားမၾကားကေလးငယ္ေတြကို အၾကားအာရံုရရွိေစဖို႕အတြက္  အလွည့္က်ခြဲစိတ္ေပးေနတာျဖစ္တယ္လို႕ သိရပါတယ္။ ဒီစီမံခ်က္ကို ျပီးခဲ့တဲ့(၂၀၁၄)ခုႏွစ္ကတည္းက စတင္လုပ္ေဆာင္ခဲ့တာျဖစ္ျပီး လက္ရွိအခ်ိန္ထိ ကေလးငယ္ (၈၂)ဦးကို ခြဲစိတ္ေပးျပီးျဖစ္တယ္လို႕သိရပါတယ္။  နားအၾကားႏိႈးဆြစက္ တပ္ဆင္ေပးျပီးတဲ့ ကေလးငယ္ေတြ စာသင္ၾကားေရးအတြက္ ၀ိတိုရိယေဆး႐ံုမွာ  အခမဲ့သင္ၾကားေပးေနတယ္လို႕ သိရပါတယ္။
 
 

Related News