မႏၱေလးတုိင္းေဒသႀကီး၊ ေအာင္ေျမသာစံၿမဳိ႕နယ္၊ ဘုန္းေတာ္တုိးရပ္ကြက္မွာ ဇြန္လ ၂၂ ရက္က ေသြးလြန္တုပ္ေကြးေရာဂါ ကာကြယ္ေရးအတြက္ ျပည္သ႔ူက်န္းမာေရးဦးစီးဌာနက ကြင္းဆင္းေဆာင္ရြက္ေနခဲ့တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ မႏၱေလးတုိင္းေဒသႀကီး ျပည္သူ႔က်န္းမာေရးဦးစီးဌာနမွ ဦးေဆာင္ၿပီး တုိင္းက်န္းမာေရးဦးစီးဌာန၊ ခရုိင္က်န္းမာေရးဦးစီးဌာန၊ ၿမိဳ႕နယ္က်န္းမာေရးဦးစီးဌာန၊ မႏၱေလးၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ နဲ႔ ဌာနဆုိင္ရာ၀န္ထမ္းေတြပူးေပါင္းကာ ေသြးလြန္တုပ္ေကြးေရာဂါကာကြယ္ေရးအတြက္ အပတ္စဥ္ ကြင္းဆင္းေဆာင္ရြက္ေနတာျဖစ္ပါတယ္။

အခုလိုအခ်ိန္ကာလဟာ ေသြးလြန္တုပ္ေကြးေရာဂါျဖစ္ပြားေနခ်ိန္ၿဖစ္တာေၾကာင့္ ျပည္သူ႔က်န္းမာေရးဦးစီးဌာနအေနနဲ႔ ေသြးလြန္တုပ္ေကြး ေရာဂါမျဖစ္ပြားေစ ေရး၊ ေသြးလြန္တုပ္ ေကြးေရာဂါျဖစ္ပြားရင္လည္း အသက္အႏၱရာယ္မဆုံးရွဳံးေစေရးတုိ႔အတြက္ ကြင္းဆင္းေဆာင္ရြက္ေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲ့ဒီလိုေဆာင္ရြက္ရမွာ ေသြးလြန္တုပ္ေကြးေရာဂါကာကြယ္ရန္က႑ (၃)ရပ္နဲ႔ေဆာင္ရြက္ေနတယ္လို႔ က်န္းမာေရးဦးစီးမွဴးေဒါက္တာၾကည္ေရႊ ကေျပာပါ တယ္။ 

မႏၱေလးတုိင္းေဒသႀကီး အတြင္းရွိ ေသြးလြန္တုပ္ေကြးေရာဂါ အျဖစ္မ်ားတဲ့ေနရာေတြကုိ တုိင္းက်န္းမာေရးဦးစီဌာန၊ ခရုိင္က်န္းမာေရးဦးစီးဌာန၊ မႏၱေလးၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္ သာယာေရးေကာ္မတီတုိ႔မွ ဦးစားေပးေဆာင္ရြက္ေနတာျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ေသြးလြန္တုပ္ေကြးေရာဂါနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ျပည္သူလူထုအေနနဲ႔လည္း ေသြးလြန္တုပ္ေကြးေရာဂါမျဖစ္ပြားေစဖုိ႔ ပုိးေလာက္လန္း ေပါက္ပြားႏုိင္တဲ့ ေနရာေတြကုိ မ်က္ေျခမျပတ္ေစာင့္ၾကည္ကာ ျခင္မေပါက္ပြားႏုိင္ေအာင္ သန္႔ရွင္းေရးေတြ ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းျဖင့္ ေသြးလြန္တုပ္ေကြးေရာဂါကုိ ကာကြယ္ႏုိင္ၿပီး ေသြးလြန္တုပ္ေကြးေရာဂါျဖစ္ပြားမႈေတြက်ဆင္းေစမွာ ျဖစ္တယ္လို႔ေျပာပါတယ္။

ေသြးလြန္တုပ္ေကြးေရာဂါကာကြယ္ေရး နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးကြင္းဆင္းေဆာင္ရြက္ေနမႈေတြကုိ ေဒသခံေတြကလည္း အခုလိုေျပာပါတယ္။မႏၱေလးတုိင္းေဒသႀကီး၊ ေအာင္ေျမသာစံၿမဳိ႕နယ္ ဘုန္းေတာ္တုိးရပ္ကြက္မွာ အခု ဇြန္လအတြင္း ေသြးလြန္တုပ္ေကြး ေရာဂါ ျဖစ္ပြားသူ (၄) ဦး ရွိခဲ့တယ္လုိ႔သိရပါတယ္။

 

 

Related News