ျပည္တြင္းမွာရွိတဲ႔ အသက္(၁၃)နွစ္ကေန (၁၅)နွစ္အတြင္း ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူလူငယ္ထုရဲ႕ (၁၃ဒသမ၆)ရာခုိင္နႈန္းဟာ ေဆးလိပ္(သုိ႕မဟုတ္) ကြမ္းယာစားသုံးသူေတြျဖစ္တယ္လုိ႔ က်န္းမာေရးနွင့္ အားကစား၀န္ၾကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ၾကီးေဒါက္တာျမင့္ေထြးကေျပာပါတယ္။

အသက္(၁၃)နွစ္ကေန(၁၅)နွစ္အတြင္း ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူလူငယ္ထုရဲ႕ ေယာက်ာ္းေလး(၂၆ဒသမ၃)ရာခုိင္နႈန္းနဲ႔ မိန္းကေလး(၃ဒသမ၇)ရာခုိင္နႈန္းတုိ႔ဟာ ေဆးလိပ္(သုိ႔မဟုတ္)ကြမ္းယာကုိ စားသုံးသူေတြပါ။ ေဆးလိပ္ေသာက္သုံးသူအမ်ားစုဟာ ကေလးသူငယ္ဘ၀မွာ စတင္စမ္းသပ္ေသာက္သုံးရင္းကေနစြဲလမ္းသြားႀကတာျဖစ္ျပီး ေဆးလိပ္ေဆးရြက္ၾကီးသုံးစြဲမႈကေန အစျပဳသြားနုိင္တဲ႔ မူးယစ္ေဆး၀ါးအႏၱရာယ္ကလည္းေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူလူငယ္မ်ား အတြက္ အလြန္ၾကီးမားတဲ႔ ျပသနာတစ္ရပ္ျဖစ္ေနတယ္လုိ႔ ျပည္ေထာင္စု၀န္ၾကီးေဒါက္တာျမင့္ေထြး ကဆုိပါတယ္။

ေက်ာင္းသားကေက်ာင္းသူ အတြင္းသာမက ျမန္မာနုိင္ငံရဲ႕လူငယ္ထုအတြင္း အီးစီးကရက္၊ေရေျပာင္း၊ သွ်ီသွ် အပါအ၀င္ေဆးလိပ္နဲ႔ ေဆးရြက္ၾကီးထြက္ပစၥည္းမ်ားသုံးစြဲမႈဟာ တစ္ေန႔ထက္တစ္ေန႔တုိးျမွင့္လာ ေနတယ္ လုိ႔သိရပါတယ္။ သုေတသနေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားအရ ျမန္မာနုိင္ငံမွာ လက္ရွိေဆးလိပ္ေသာက္သုံးသူ အေရအတြက္ ဟာစုစုေပါင္းလူဦးေရရဲ႕ (၂၆ဒသမ၁)ရာခုိင္နႈန္းအထိရွိျပီး ေဆးရြက္ၾကီးပါတဲ႔ ကြမ္းယာစားသုံသူအေရအတြက္ဟာ (၄၃) ရာခုိင္နႈန္း အထိရွိ ေနတယ္လုိ႔သိရပါတယ္။

 ျမန္မာနုိင္ငံဟာအေရွ႕ေတာင္အာရွနုိင္ငံေတြ အၾကား ေဆးရြက္ၾကီးနဲ႔ ကြမ္းယာတြဲ ဖက္စားသုံးမႈ အမ်ားဆုံးနုိင္ငံျဖစ္တယ္လုိ႔သိရပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ျမန္မာနုိင္ငံမွာ ေဆးလိပ္နွင္႕ေဆးရြက္ၾကီးေသာက္သုံးမႈ ထိန္းခ်ဳပ္ေရး၊ သုံးစြဲမႈ ေလ်ာ့ခ်ေရး နွင္႔ မကူးစက္နုိင္ေသာ ေရာဂါမ်ားကာကြယ္ေရးအတြက္ အမ်ိဳးသားအဆင္႔ ေဆြးေႏြးပြဲ တစ္ခုကုိ ေနျပည္ေတာ္ မွာျပဳလုပ္ခဲ႔ႀကပါတယ္။ အဆုိပါေဆြးေႏြးပြဲကုိေနျပည္ေတာ္က Grand Amara Hotelမွာ ဇြန္လ၂၅ရက္နဲ႔ ၂၆ရက္တုိ႕ မွာနွစ္ရက္ၾကာ ျပဳလုပ္ေနတာၿဖစ္ပါတယ္။

ေလ့လာေတြ႔ရွိခ်က္ေတြအရ ေဆးလိပ္နွင့္ေဆးရြက္ၾကီးထြက္ပစၥည္းသုံးစြဲမႈေႀကာင့္ နွလုံးေသြးေၾကာပိတ္ျခင္း၊ ဦးေႏွာက္ေသြးေၾကာပိတ္ကာေလျဖတ္ျခင္း စတဲ႔ေရာဂါမ်ားနဲ႔ ၿဖစ္ပြားေသဆုံးေစျပီး ျမန္မာနုိင္ငံမွာ နွစ္စဥ္လူဦးေရ(၆၅၀၀၀)ေက်ာ္ေသဆုံးလ်က္ရွိတယ္လုို႔သိရပါတယ္။

 

 

Related News