ေက်ာက္တန္းျမိဳ႕နယ္ခေနာင္တံတားကေန ရိုးတစ္ေလွ်ာက္စက္ေလွစီးျပီးမွေရာက္ႏုိင္တဲ့ ဘိုးဘေက်းရြာအုပ္စုရဲ႕မက်ီးကန္ ေက်းလက္က်န္းမာေရးဌာနခြဲကို ဝါးရံုပင္ေဖာင္ေဒးရွင္းကျပဳျပင္တည္ေဆာက္ေပးခဲ့ျပီး မေန႔က ဇူလိုင္လ(၁)ရက္က ေဆးခန္းဖြင့္လွစ္ေပးခဲ့ပါတယ္။ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္းေတြ စုစည္းတည္ေထာင္ထားတဲ့ ဝါးရံုပင္ေဖာင္ေဒးရွင္းက မက်ီးကန္ ေက်းလက္က်န္းမာေရးဌာနခြဲကို ျပဳျပင္တည္ေဆာက္ေပးခဲ့တာျဖစ္ျပီး ခန္႔မွန္းေျခတန္ဖိုး က်ပ္သိန္း (၇၀)နီးပါး ကုန္က်ခဲ့တယ္လို႔သိရပါတယ္။ မက်ီးကန္ ေက်းလက္က်န္းမာေရးဌာနခြဲကို နီးစပ္ရာရြာ(၅)ရြာမွ အားကိုးေနရျပီး ဆရာဝန္ မရွိဘဲ သားဖြားဆရာမတစ္ေယာက္တည္းကသာ ရြာရဲ႕က်န္းမာေရးကိုတာဝန္ယူေစာင့္ေရွာက္ေနရတာလည္းျဖစ္ပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ဝါးရံုပင္ေဖာင္ေဒးရွင္းက ေက်ာက္တန္းျမိဳ႕နယ္ရွိ မက်ီးကန္ေက်းလက္က်န္းမာေရးဌာနခြဲကို ျပဳျပင္တည္ေဆာက္ဖုိ႔တာဝန္ယူခဲ့တာျဖစ္ျပီး ေဆးခန္းမွာလိုအပ္ေနတဲ့ေဆးဝါးေတြလည္း လွဴဒါန္းခဲ့ပါတယ္။ဘိုးဘေက်းရြာအုပ္စုအပိုင္မက်ီးကန္ေက်းလက္က်န္းမာေရးဌာနခြဲတစ္ျဖစ္လည္းေဆးခန္းက ျပီးခဲ့တဲ့ (၂၀၀၈) ခုႏွစ္ နာဂစ္တုိက္ခတ္ျပီးကတည္းကအေဆာက္အအံုပိုင္းဆုိင္ရာပ်က္စီးသြားခဲ့တာပါ။ ဒီကာလတစ္ေလ်ွာက္လံုးမွာေဆးခန္းကိုသြပ္မိုးျပီး ဓနိကာႏုိင္ဖို႔ ရြာသားေတြက ၾကိဳးပမ္းခဲ့ရျပီး ယခုလုိ တစ္ထပ္တုိက္ ေဆးခန္းျဖစ္လာဖို႔ တခါမွ မေမွ်ာ္လင့္ခဲ့ဘူးလို႔ ဘိုးဘေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးက ေျပာပါတယ္။

ယခုလုိ ေဆးခန္းကို ျပဳျပင္တည္ေဆာက္ဖို႔ေဒသခံ ေျမပိုင္ရွင္က ေပေလးဆယ္ ၊ ေပေျခာက္ဆယ္ ေျမတစ္ကြက္ လွဴဒါန္းခဲ့ျပီး အေဆာက္အဦး ျပဳျပင္မြမ္းမံတာကိုေတာ့ ဝါးရံုပင္ေဖာင္ေဒးရွင္းက ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ပါတယ္။ မက်ီးကန္ ေက်းလက္က်န္းမာေရး ဌာနခြဲမွာ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ေတြ၊ မီးဖြားျပီး မိခင္ေတြ၊ သက္ၾကီး ရြယ္အိုေတြနဲ႔ကေလးေတြကို အခမဲ့ ႀကည့္ရႈေပးေနျပီး အေရးေပၚလူနာေတြကိုေတာ့ တံတားတိုက္နယ္ေဆးရံုကို လႊဲေျပာင္းေပးေနရတယ္လို႔သိရပါတယ္။ 

 

 

 

Related News