ဒုတိယအၾကိမ္ေျမာက္ Power Of Wellness လူငယ္က်န္းမာေရးအသိပညာေပးေဟာေျပာကို ဇူလိူင္လ(၄)ရက္က ရန္ကုန္ျမိဳ႔ ၊ သူနာျပဳတကၠသိုလ္မွာက်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။လူငယ္က်န္းမာေရးပညာေပးဟာေျပာပြဲကို On Doctor နဲ ့ ျမန္မာႏိုင္ငံသူနာျပဳႏွင့္သားဖြားအသင္းတို႔က ပူးေပါင္းျပဳလုပ္တာျဖစ္ပါတယ္။

လူငယ္နွင့္က်န္းမာေရးေဟာေျပာပြဲမွာနွလံုးရပ္အသက္ရူနည္းနွင့္ အေရးေပၚအသက္ကယ္နည္း ေတြအျပင္ လူငယ္ေတြအတြက္ က်န္းမာေရး အေၾကာင္းကို  ပါေမာကၡဆရာၾကီး ေဒါက္တာညြန္႔သိန္း  ကေဆြးေႏြးခဲ့ပါတယ္။

ဒီေဆြးေႏြးပြဲမွာ အသက္ကယ္နည္းကို အဓိကသင္ၾကားေပးခဲ့တာျဖစ္ျပီး လူနာကို ကယ္တင္ရမယ့္ အဓိကနည္းလမ္းေတြကို သူနာျပဳဆရာမေတြနဲ႔ ဒီေဆြးေႏြးပြဲကို တက္ေရာက္လာတဲ့ သူေတြကို သင္ၾကားေပးခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ဒီေန႔အခမ္းအနားကို ပါေမာကၡ ေဒါက္တာညြန္႔သိန္း ၊ ျမန္မာႏိုင္ငံသူနာျပဳနွင့္ သားဖြား အသင္းမွာ ပါေမာကၡဆရာမၾကိီး ေဒါက္တာေဒၚရင္ျမ နွင့္ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္မွာ သူနာျပဳဆရာမမ်ား ၊ သူနာျပဳအသင္းက ဆရာမမ်ား နွင့္တာ၀န္ရွ္ိသူမ်ားအသီးသီးတက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါတယ္။

 

 

Related News