တတိယၾကိမ္ေၿမာက္ လူငယ္နဲ႔က်န္းမာေရးပညာေပးေဟာေၿပာပြဲကို ဇူလိုင္လ(၁၂)ရက္က ရန္ကုန္ ယု၀တီခရစ္ယာန္အသင္း ခန္းမ မွာက်င္းပၿပဳလုပ္ခဲ႔တာၿဖစ္ပါတယ္။လူငယ္နဲ႔က်န္းမာေရး ပညာေပး ေဟာေၿပာပြဲမွာ က်န္းမာေရးအတြက္ ဗဟုသုတရေစမဲ႔ အေၾကာင္းအရာေတြအၿပင္   မိုးရာသီမွာၿဖစ္ပြားေလ႔ရွိတဲ႔ ေရာဂါမ်ားအၾကာင္းကိုအဓိကထားေဆြးေႏြးခဲ႔တာၿဖစ္ပါတယ္။ ဒီေဟာေျပာပြဲမွာ မိုးရာသီမွာ ကေလး၊ လူငယ္ေတြ အမ်ားဆံုး ျဖစ္ပြားတဲ့ ေရာဂါေတြက ၀မ္းကိုက္ေရာဂါ၊ အူေရာင္ငန္းဖ်ားေရာဂါ၊တိုက္ဖိုက္ေရာဂါ၊ အသည္းေရာင္အသား၀ါေရာဂါ၊ ကာလ၀မ္းေရာဂါ၊ ရာသီတုပ္ေကြး၊ ေသြးလြန္တုပ္ေကြး စတဲ႔ေရာဂါေတြ ျဖစ္တယ္လို႔ ပါေမာကၡေဒါက္တာညႊန့္သိန္းက ေဆြးေႏြးေၿပာၾကားခဲ့တာ ၿဖစ္ပါတယ္။

လူငယ္နဲ႔က်န္းမာေရးပညာေပးေဟာေၿပာပြဲကို လူငယ္ေတြ က်န္းမာေရးဗဟုသုတတိုးလာေစရန္နဲ႔ ရရွိလာတဲ့ ဗဟုသုတမ်ားကို မိမိတို႔ပတ္၀န္းက်င္မွာ ၿပန္လည္ၿဖန္႔ေ၀ႏိုင္ရန္ ရည္ရြယ္ၿပီး က်င္းပၿပဳလုပ္ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ လူငယ္နဲ႔က်န္းမာေရးပညာေပးေဟာေၿပာပြဲကို ျပဳလုပ္လာတာက အခုအၾကိမ္နဲ႔ဆိုရင္ တတိယ္အၾကိမ္ေျမာက္ျဖစ္ျပီး ပထမအၾကိမ္ကို ရန္ကင္းပညာေရးေကာလိပ္၊  ဒုတိယအႀကိမ္ေဟာေၿပာပြဲကိုေတာ့ သူနာၿပဳတကၠသိုလ္ တို႔မွာ က်င္းပၿပဳလုပ္ခဲ႔တာ ၿဖစ္ပါတယ္။

 

 

 

Related News