ၿပီးခဲ့တဲ့ (၂၀၁၆)ခုႏွစ္ကထက္ (၂၀၁၇)ခုႏွစ္မွာ HIVဗိုင္းရပ္စ္ကူးစက္ခံရမႈ(၁၈)ရာခိုင္ႏႈန္းက်ဆင္းခဲ့တယ္လို႔ ကုလသမဂၢရဲ႕အစီရင္ခံစာအ ရသိရပါတယ္။ 
ၿပီးခဲ့တဲ့(၇)ႏွစ္အတြင္း (HIV)ဗိုင္းရပ္စ္ကူးစက္ခံရသူဦးေရက (၁၈)ရာခိုင္ႏႈန္းက်ဆင္းခဲ့တယ္လို႔ ကုလသမဂၢHIV/AIDSဆိုင္ရာပူး တြဲအစီအစဥ္(UNAIDS)ရဲ႕အစီရင္ခံစာတစ္ေစာင္အရသိရပါတယ္။ (၂၀၁၀)ျပည့္ႏွစ္မွာ HIVဗိုင္းရပ္စ္ကူးစက္ခံခဲ့ရသူ(၂.၂)သန္း႐ွိ ခဲ့ေပမဲ့ (၂၀၁၇)ခုႏွစ္မွာေတာ့ (၁.၈)သန္းပဲ႐ွိခဲ့တယ္လို႔သိရပါတယ္။ (၁၉၉၆)ခုႏွစ္က ေရာဂါကူးစက္ခံခဲ့ရသူေပါင္း(၃.၄)သန္း႐ွိခဲ့ ၿပီး (၂၀၁၇)ခုႏွစ္မွာေတာ့ အေရအတြက္တစ္၀က္နီးပါးက်ဆင္းခဲ့ေပမဲ့ တစ္ကမာၻလံုးကတံု႔ျပန္ရာမွာေတာ့ မေရမရာျဖစ္ေနၿပီး (၂၀၂၀)ျပည့္ႏွစ္မွာ ေရာဂါကူးစက္ခံရသူ(၅)သိန္းေအာက္ေလ်ာ့နည္းေရးရည္မွန္းခ်က္ကို ျပည့္မီဖြယ္မ႐ွိေသးဘူးလို႔ (UNAIDS) ဘက္ကေျပာပါတယ္။  (HIV)ဗိုင္းရပ္စ္ေၾကာင့္ျဖစ္တဲ့(AIDS)နဲ႔ဆက္စပ္တဲ့ေသဆံုးမႈေတြက အခုရာစုႏွစ္မွာ အနည္းဆံုးအေနနဲ႔ (၉၄၀၀၀၀)အထိက်ဆင္းခဲ့ေပမဲ့ (၂၀၂၀)ျပည့္ႏွစ္မွာ ေသဆံုးသူ(၅)သိန္းေအာက္ေလ်ာ့နည္းေရးရည္မွန္းခ်က္ကိုေရာက္ဖို႔ မလံု ေလာက္ေသးဘူးလို႔လည္းသိရပါတယ္။

ၿပီးခဲ့တဲ့(၂)ႏွစ္အတြင္း ကေလးငယ္ေတြHIVဗိုင္းရပ္စ္ကူးစက္ခံရမႈက (၈)ရာခိုင္ႏႈန္းပဲက် ဆင္းခဲ့ၿပီး HIVကူးစက္ခံထားရတဲ့ကေလးတစ္၀က္ေက်ာ္ကို ကုသမႈေတြေပးေနသလို ၿပီးခဲ့တဲ့ႏွစ္မွာေတာ့ AIDSနဲ႔ဆက္စပ္ၿပီး က ေလးငယ္(၁၁၀၀၀၀)ေသဆံုးခဲ့ပါတယ္။ (၂၀၁၇)ခုႏွစ္အတြက္ HIVဗိုင္းရပ္စ္ကိုတံု႔ျပန္ရာမွာ အေမရိကန္ေဒၚလာ (၂၀.၆)ဘီလီယံ ကိုအသံုးျပဳခဲ့ရၿပီး (၂၀၁၆)ခုႏွစ္ထက္ (၈)ရာခိုင္ႏႈန္းျမင့္တက္ခဲ့သလို (၂၀၂၀)ျပည့္ႏွစ္မွာအသံုးျပဳဖို႔ ကုလသမဂၢအေထြေထြညီ လာခံက သတ္မွတ္ထားတဲ့ေငြထက္ (၈၀)ရာခိုင္ႏႈန္းျမင့္တက္ခဲ့တယ္လို႔ UNAIDSကေျပာပါတယ္။ 

 

 

Related News