အလုပ္သမား၊ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ျပည္သူ႕အင္အား၀န္ႀကီးဌာန လူမႈဖူလံုေရးအဖြဲ႕အလုပ္သမားေဆးရံုႀကီး (ရန္ကုန္) က်န္းမာေရးအသိပညာေပး ေဆြးေႏြးျခင္းႏွင့္ ကြင္းဆင္းေဆးကုသျခင္းကို ဇူလိုင္လ(၂၄)ရက္က သာေကတစက္မႈဇုန္ရွိ Myan Shwe Pyi Tractors Ltd  မွာ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။ အခုလို ကြင္းဆင္းကုသရာမွာ အလုပ္သမားေဆးရုံၾကီး(ရန္ကုန္)က ခြဲစိတ္အထူးကု၊ အရိုး/အေၾကာအထူးကု၊ အေထြေထြေရာဂါအထူးကုနဲ႔ သြား/ခံတြင္းအထူးကု ဆရာ၀န္ႀကီးေတြက က်န္းမာေရးေဟာေျပာမႈေတြျပဳလုပ္ၿပီး၊ စမ္းသပ္ကုသမႈေတြပါ ျပဳလုပ္ေပးခဲ့တာပါ။

ကုသမႈေတြထဲက ထပ္မံကုသဖို႔လိုအပ္သူေတြကို လူမႈဖူလံုေရးအဖြဲ႕ အလုပ္သမားေဆးရံုႀကီး (ရန္ကုန္)နဲ႔ သက္ဆိုင္ရာေဆးရံုေတြမွာ ဆက္လက္ကုသေပးမွာျဖစ္တယ္လို႔သိရပါတယ္။အခုလို ကြင္းဆင္းကုသမႈေတြကို လူမႈဖူလုံေရးေပးေဆာင္ထားတဲ့ စက္ရုံအလုပ္ရုံ နွင့္ ကုမၸဏီေတြကို လစဥ္ ေဆာင္ရြက္ေပးေနတာပါ။ စက္ရုံ၀န္ထမ္းေတြကေတာ့ အလုပ္သမားေဆးရုံၾကီး(ရန္ကုန္)က  အထူးကုေတြ ကိုယ္တိုင ္အလုပ္ခြင္အတြင္း လာေရာက္ စမ္းသပ္ကုသေပးတာနဲ႔ လိုအပ္တဲ့ေဆးေတြကို အခမဲ့ေပးတာေၾကာင့္ ၀န္ထမ္းေတြအတြက္ အဆင္ ေျပတယ္လို႔ေျပာပါတယ္။

အခုကြင္းဆင္းကုသရာမွာ လူမႈဖူလံုေရးအဖြဲ႕အလုပ္သမားေဆးရံုႀကီး (ရန္ကုန္)မွ ေဆးရံုအုပ္္၊ဒုတိယေဆးရံု အုပ္၊ ေရာဂါေဗဒအထူးကုဆရာ၀န္ႀကီး ၊ အထူးကုဆရာ၀န္ႀကီး ၊ လက္ေထာက္ဆရာ၀န္ ၊ သူနာျပဳ နဲ႔ အေထာက္အကူျပဳေတြနဲ႔ အင္အား(၂၀)ဦးပါ၀င္တယ္လို႔သိရပါတယ္။ လက္ရွိ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းမွာ အလုပ္သမား၊ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ ေရးႏွင့္ျပည္သူ႕အင္အား၀န္ႀကီးဌာန လူမႈဖူလံုေရးအဖြဲ႕မွ အလုပ္သမားေဆးရံုႀကီး(၂)ရံုနဲ႔ လူမႈဖူလံုေရး- ကဲ၀ဲလ္ေဆးခန္း (၄)ခု ဖြင့္လွစ္ထားတယ္လို႔သိရပါတယ္။

 

 

Related News