ျမန္မာႏိုင္ငံအေၾကာအဆစ္ကုပညာရွင္အသင္းက (၁၀ၾကိမ္)ေျမာက္ ျပဳလုပ္တဲ႔ ကမာၻ႔အေၾကာအဆစ္ကုပညာေန႔အခမ္းအနားကို  စက္တင္ဘာလ(၉)ရက္က သိမ္ျဖဴလမ္းမွာရွိတဲ႔ ျမန္မာႏိုင္ငံဆရာ၀န္မ်ားအသင္းမွာ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ႔တာျဖစ္ပါတယ္။လူခႏၶာကိုယ္တစ္ခုလံုးမွာ အေၾကာအဆစ္ေတြကအေရးၾကီးက အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုမွာပါ၀င္ပါတယ္။ ဒီလိုအေၾကာအဆစ္ေတြေကာင္းမြန္ေစေရးအတြက္ ၾကိဳတင္ကာကြယ္ေရးနဲ႔ ကုသေရးအပိုင္းမွာ ပိုမိုတိုးတက္ေကာင္းမြန္တဲ႔ နည္းပညာေတြကို သုေတသနေဆာင္ရြက္ႏိုင္ဖို႔ လိုအပ္တယ္လို႔သိရပါတယ္။ ဒါေၾကာင္႔ အေၾကာအဆစ္ကုပညာရွင္ေတြ အခ်င္းခ်င္း စည္လံုးညီညြတ္စြာနဲ႔ ပညာရပ္ေတြကို သုေတသနေဆာင္္ရြက္ျပီး ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးသာမက ကုသေရးပိုင္းေတြမွာ မူ၀ါဒေတြခ်မွတ္ႏိုင္ဖို႔ရည္ရြယ္ျပီး အခုလိုကမာၻ႔အေၾကာအဆစ္ ကုပညာေန႔အခမ္းအနား ကက်င္းပတာျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ျမန္မာႏိုင္ငံမွာရွိတဲ႔ ေဆးတကၠသိုလ္ေတြမွာ အေၾကာအဆစ္ကုပညာ ပါရဂူဘြဲ႔ရရွိသူ(၄)ဦးရွိျပီး အေၾကာအဆစ္ကုပညာရွင္အေယာက္(၉၀)ကို ႏွစ္စဥ္ေမြးထုတ္ေပးလ်က္ရွိတယ္လို႔ သိရပါတယ္။

ႏွစ္စဥ္ ျပည္တြင္းျပည္ပမွ အေၾကာအဆစ္ကုပညာရွင္ေတြနဲ႔ ေဆြးေႏြးပြဲေတြ၊ Workshop ေတြကိုပါျပဳလုပ္လ်က္ရွိတယ္လို႔လည္း သိရပါတယ္။ ဒါ႔အျပင္ အေၾကာအဆစ္ကုပညာ ဥပေဒကို ေရးဆြဲလ်က္ရွိျပီး ေဆးပညာေကာင္စီနဲ႔ပူးေပါင္းျပီး ကုသခြင္႔လိုင္စင္ရရွိေအာင္ေဆာင္ရြက္ေနတယ္လို႔လည္း သိရပါတယ္။ကမာၻ႔အေၾကာအဆစ္ကုပညာရွင္မ်ားအဖြဲ႔အစည္းကို ၁၉၅၁ခုႏွစ္ကစတင္ဖြဲ႔စည္းခဲ့တာျဖစ္ျပီး ဒီအဖြဲ႔အစည္းမွာ အဖြဲ႔၀င္ႏိုင္ငံေပါင္း (၁၀၉)ႏိုင္ငံမွ အေၾကာအဆစ္ကုပညာရွင္ (4)သိန္းခြဲေက်ာ္ပါ၀င္ဖြဲ႔စည္းထားတာျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာေတာ႔ အေၾကာအဆစ္ကုပညာရွင္မ်ား အသင္းအေနနဲ႔ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္က တရား၀င္ေပၚေပါက္လာခဲ႔တယ္လို႔သိရပါတယ္။

 

 

 

Related News