၂၀၁၈ ခုႏွစ္ သုေတသနရလဒ္ေတြအရ ကမာၻေပၚမွာ အမ်ဳိးသားေတြထက္ အမ်ဴိးသမီးေတြမွာ အရုိးပြေရာဂါ အျဖစ္မ်ား ေနတယ္လို႔  ေအာက္တုိဘာလ (၂၀)ရက္က မႏၱေလးၿမိဳ႕ အရုိးေရာဂါအထူးကုေဆးရုံႀကီးမွာ ျပဳလုပ္တဲ့  အရုိးပြေရာဂါ ကာကြယ္ေရးေန႔ အထိမ္းအမွတ္ပဲြမွ သိရပါတယ္။

ကမာၻေပၚက အသက္အရြယ္ၾကီးျမင့္တဲ့ အမ်ဳိးသမီး (၃)ေယာက္မွာ (၁)ေယာက္နဲ႔ အမ်ဳိးသား (၅)ေယာက္မွာ (၁)ေယာက္ဟာ အရုိးပြေရာဂါေၾကာင့္ အရုိးက်ဳိးတဲ့ ေရာဂါေ၀ဒနာေတြ ခံစားေနရတယ္လို႔ ဆုိပါတယ္။ အရုိးပြေရာဂါဟာ အမ်ဳိးသမီးေတြအေနနဲ႔ ေသြးဆုံးၿပီးေနာက္ပုိင္းမွာ အမ်ားဆုံးျဖစ္ေပၚတတ္ၿပီး ေဆး၀ါးေရရွည္သုံးစဲြေနရသူေတြမွာလည္း အမ်ားဆုံးျဖစ္ပြားတယ္လို႔သိရပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အရုိးပြေရာဂါနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ႀကိဳတင္ကာကြယ္ႏုိင္ေစဖုိ႔အတြက္ ကုိယ္လက္လႈပ္ရွားမႈေတြအမ်ားဆုံးျပဳလုပ္ကာ အရုိးသန္မာေစဖုိ႔္ ေဆး၀ါးေတြနဲ႔ ကယ္ဆီယမ္ဓာတ္အမ်ားဆုံး ပါ၀င္တဲ့အစားအစာေတြကုိ စားသုံးေပးျခင္းျဖင့့္ အရုိးပြေရာဂါကုိ ကာကြယ္ႏုိင္မွာျဖစ္တယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။

မႏၱေလး အရုိးေရာဂါအထူးကုေဆးရုံႀကီးမွာ ျပဳလုပ္တဲ့  အရုိးပြေရာဂါကာကြယ္ေရးေန႔ အထိမ္းအမွတ္ပဲြကို   ေရာဂါနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့  ရွာေဖြေရးနည္းစနစ္ေတြ၊နည္းပညာေတြကုိ အမ်ားျပည္သူသိရွိေစဖုိ႔ နဲ႔ အရုိးပြေရာဂါေၾကာင့္ အသက္အရြယ္ ႀကီးတဲ့ အခါ ျဖစ္ေပၚတတ္တဲ့ အရုိးက်ဳိးေ၀ဒနာေတြကုိ ကာကြယ္ႏုိင္ေစဖုိ႔အတြက္ ျပဳလုပ္တာျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

အခုျပဳလုပ္တဲ့ အရုိးပြေရာဂါကာကြယ္ေရးေန႔အခမ္းအနားမွာ ျပည္သူလူထုကုိ အရုိးပြေရာဂါန႔႔ဲပတ္သက္တဲ့ က်န္းမာေရး အသိပညာ ေပးတာေတြ အျပင္ အရုိးပြေရာဂါျဖစ္ႏုိင္ျခင္းရွိမရွိစစ္ေဆးေပးျခင္း၊ ကယ္ဆီယမ္ဓာတ္ပါတဲ့ အစားအစာနဲ႔ ေဆး၀ါးေတြကုိ အခမဲ့ေပးခဲ့တယ္လို႔သိရပါတယ္။

 

 

Related News