အလုပ္သမား၊ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ျပည္သူ႔အင္အား၀န္ႀကီးဌာန လူမႈဖူလံုေရးအဖြဲ႕အလုပ္သမားေဆးရံုႀကီး (ရန္ကုန္)က ကြင္းဆင္း ေဆးကုသျခင္းကို ဒီဇင္ဘာလ(၂၇)ရက္က ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္(အေရွ႕ပိုင္း)စက္မႈဇုန္ရွိ Myanmar Silver Spring Enterprises Limited အထည္ခ်ဳပ္စက္ရံုမွာျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။ အလုပ္သမား၊ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ျပည္သူ႔အင္အား၀န္ႀကီးဌာန လူမႈဖူလံုေရးအဖြဲ႔အလုပ္သမားေဆးရံုႀကီး (ရန္ကုန္)မွ ခြဲစိတ္အထူးကု၊ အရိုး/အေၾကာအထူးကု၊ အေထြေထြေရာဂါအထူးကု၊ သားဖြား/မီးယပ္အထူးကု နဲ႔ သြား/ခံတြင္းအထူးကု ဆရာ၀န္ႀကီးေတြ က ကြင္းဆင္းေဆးကုသေပးတာပါ။

ထပ္မံကုသဖို႔လိုအပ္သူေတြကို လူမႈဖူလံုေရးအဖြဲ႕အလုပ္သမားေဆးရံုႀကီး (ရန္ကုန္)နဲ႔ သက္ဆိုင္ရာေဆးရံု ေတြမွာ ဆက္လက္ကုသေပးမွာျဖစ္တယ္လို႔သိရပါတယ္။၀န္ထမ္းေတြကေတာ့ အခုလိုလူမႈဖူလံုေရးအဖြဲ႔ အလုပ္သမားေဆးရံုႀကီးမွ အထူးကုေတြကိုယ္တိုင္လာေရာက္ စမ္းသပ္ေပးတာဟာ အလုပ္ခ်ိန္မလစ္ဟင္းတာေၾကာင့္္အဆင္ေျပတယ္လို႔ေျပာပါတယ္။ ဒါ့အျပင္လိုအပ္တဲ့ ေဆးေတြကိုပါအခမဲ့ေပးတာေၾကာင့္ပိုအဆင္ေျပတယ္လို႔သိရပါတယ္။အခုကြင္းဆင္းကုသရာမွာ လူမႈဖူလံုေရးအဖြဲ႔ အလုပ္သမားေဆးရံုႀကီး (ရန္ကုန္)မွ ေဆးရံုအုပ္ႀကီး၊ ဒုတိယေဆးရံုအုပ္၊ အထူးကုဆရာ၀န္ႀကီး ၊ လက္ေထာက္ဆရာ၀န္ ၊ သူနာျပဳ နဲ႔ အေထာက္အကူျပဳေတြ ပါ၀င္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ လက္ရွိရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းမွာ အလုပ္သမား၊ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ျပည္သူ႔အင္အား၀န္ႀကီးဌာနလူမႈဖူလံုေရးအဖြဲ႕မွ အလုပ္သမားေဆးရံုႀကီး(၂)ရံုနဲ႔ လူမႈဖူလံုေရး- ကဲ၀ဲလ္ေဆးခန္း (၄)ခု ဖြင့္လွစ္ထားတယ္လို႔ သိရပါတယ္။

 

 

Related News