က်န္းမာေရးနဲ႔အားကစား၀န္ၾကီးဌာနရဲ႕ လမ္းညႊန္မႈနဲ႔ ေရႊေရာင္ႏွင္းဆီကင္ဆာေဖာင္ေဒးရွင္းကပူးေပါင္းပါ၀င္ လုပ္ေဆာင္ သြားမယ့္ ကမာၻကင္ဆာေရာဂါ အထိမ္းအမွတ္ေန႔ အတြက္  အသိပညာၿမွင့္တင္ေရး လႈပ္ရွားမႈမ်ားကိုေတာ့ အခုႏွစ္(၂၀၁၉)ခုႏွစ္ကစၿပီး (၂၀၂၁)ခုႏွစ္ အထိ ေဆာင္ရြက္သြားမယ္လို႔  ဇန္န၀ါရီလ(၁၅)ရက္က ေတာ္၀င္ဂါးဒင္းဟိုတယ္မွာ က်င္းပခဲ့တဲ႔ အဆိုပါ လႈပ္ရွားမႈမွာ ပူးေပါင္းပါ၀င္မယ့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားနဲ႕ ေတြ႔ဆံုပြဲမွ သိရပါတယ္။၂၀၁၈ခုႏွစ္မွာ ထုတ္ၿပန္ထားတဲ႔ ကမာၻ႔ကင္ဆာေရာဂါဆိုင္ရာကိန္းဂဏန္းမ်ားအရ ကမာၻေပၚမွာ ကင္ဆာေရာဂါေ၀ဒနာ ခံစားရသူ (၁၈.၁)သန္းထိၿမင့္တက္လာၿပီး ေသဆံုးသူ(၉.၆)သန္းထိရွိခဲ့တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ဒါ့အၿပင္ ကမာၻေပၚမွာ ကင္ဆာေရာဂါေ၀ဒနာ ခံစားေနရသူ ထက္၀က္ခန္႔နဲ႔ေသဆံုးသူထက္၀က္ေက်ာ္မွာ အာရွတိုက္မွၿဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

ဒီလိုၿဖစ္ရတာက ကုသၿခင္း ရလဒ္မေကာင္းတဲ႔ ကင္ဆာေရာဂါအမ်ိဳးအစားေတြ ပိုအၿဖစ္မ်ားၿခင္း၊ ေရာဂါကိုေစာစီးစြာ မရွာေဖြႏိုင္ၿခင္းနဲ႔ ကုသမႈအခ်ိန္မွီမရႏိုင္ တာေၾကာင္႔ၿဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ဒါေၾကာင့္ တစ္ကမာၻလံုးကင္ဆာေရာဂါကို စုေပါင္းတိုက္ဖ်က္ႏိုင္ဖို႕အတြက္ ေဖေဖာ္၀ါရီ(၄) ရက္ေန႔ကို ကမာၻ႔ကင္ဆာေရာဂါအထိမ္းအမွတ္ေန႔အၿဖစ္ သတ္မွတ္ၿပီး ကင္ဆာေရာဂါဆိုင္ရာသတင္းအခ်က္အလက္ေတြနဲ႔ အသိပညာတိုးပြားေစရန္၊ကာကြယ္ေရး နဲ႔ ေစာစီးစြာေရာဂါရွာေဖြေရး၊ ကုသေရး တို႔ကို လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္ေနၾကတာၿဖစ္ပါတယ္။

ကမာၻ႔ကင္ဆာေရာဂါအထိမ္းအမွတ္ေန႔ကို (၂၀၁၉ )ခုႏွစ္မွ(၂၀၂၁)ထိသံုးႏွစ္တာလႈပ္ရွားမႈအေနနဲ႔ တစ္ကမာၻလံုးမွာ ေဆာင္ရြက္ သြားမွာၿဖစ္ၿပီး ၿပည္တြင္းမွာလည္း က်န္းမာေရးနဲ႔အားကစား၀န္ၾကီးဌာန ရဲ႕ လမ္းညႊန္မႈနဲ႔အတူ ေရႊေရာင္ႏွင္းဆီ ကင္ဆာေဖာင္ေဒး ရွင္းက ပူးေပါင္းပါ၀င္ၿပီး အသိပညာၿမွင့္တင္ၿခင္းေတြ ေဆာင္ရြက္သြားမယ္လို႔သိရပါတယ္။ အဆိုပါ(၃)ႏွစ္ တာကာလ လႈပ္ရွားမႈမွာ ကင္ဆာေရာဂါအေၾကာင္းအသိပညာေပးေဟာေၿပာပြဲေတြ ၿပဳလုပ္ၿခင္း၊က်န္းမာေရး စစ္ေဆးေပးၿခင္း၊ ႏိုင္ငံတကာကင္ဆာထိန္း ခ်ဳပ္ေရးအဖြြဲ႔ၾကီးက ၿပဳစုထားတဲ႔ ကမာၻ႔ကင္ဆာေရာဂါေန႔လွဳံေဆာ္မႈ ဗီြဒီယိုမ်ားၿပသၿခင္း နဲ႔ ကင္ဆာေရာဂါတိုက္ဖ်က္ေရးကို အေရးတယူလုပ္ေဆာင္ၾကဖို႔အတြက္ ေဟာေၿပာပို႔ခ်ၿခင္းေတြ ပါ၀င္မယ္လို႔ သိရပါတယ္။ကမာၻကင္ဆာေရာဂါအထိမ္းအမွတ္ေန႔အတြက္ ၿပဳလုပ္မယ့္(၃)ႏွစ္တာကာလလႈပ္ရွားမႈအစီအစဥ္ေတြကို လာမယ့္ ေဖေဖာ္၀ါရီလ (၄)ရက္ေန႔ကစတင္ၿပီး တိုင္းေဒသႀကီးနဲ႔ျပည္နယ္ အသီးသီးမွာ ျပဳလုပ္သြားမွာျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

 

 

Related News