ကမာၻေပၚမွာ ကင္ဆာေရာဂါ ေ၀ဒနာခံစားေနရသူ ထက္၀က္ခန္႔နဲ႔ ေသဆံုးသူထက္၀က္ေက်ာ္က  အာရွတိုက္မွၿဖစ္တယ္လို႔ အၿပည္ၿပည္ဆိုင္ရာ ကင္ဆာသုေတသနအဖြဲ႔ႀကီးရဲ႕ ထုတ္ၿပန္ခ်က္အရသိရပါတယ္။

၂၀၁၈ခုႏွစ္မွာ ထုတ္ၿပန္ထားတဲ႔ ကမာၻ႔ကင္ဆာေရာဂါဆိုင္ရာကိန္းဂဏန္းမ်ားအရ ကမာၻေပၚမွာ ကင္ဆာေရာဂါေ၀ဒနာ ခံစားရသူ (၁၈.၁)သန္းထိၿမင့္တက္လာၿပီး ေသဆံုးသူ(၉.၆)သန္းထိရွိခဲ့တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ဒါ့အၿပင္ ကမာၻေပၚမွာ ကင္ဆာေရာဂါေ၀ဒနာခံစားေနရသူထက္၀က္ခန္႔နဲ႔ ေသဆံုးသူထက္၀က္ေက်ာ္မွာ အာရွတိုက္မွၿဖစ္တယ္လို႔လည္း သိရပါတယ္။ ဒီလိုၿဖစ္ရတာက ကုသၿခင္းရလဒ္မေကာင္းတဲ႔ ကင္ဆာေရာဂါအမ်ိဳးအစားေတြပိုအၿဖစ္မ်ားၿခင္း၊ ေရာဂါကိုေစာစီးစြာ မရွာေဖြႏိုင္ၿခင္း နဲ႔ ကုသမႈအခ်ိန္မီမရႏိုင္တာေတြေၾကာင္႔ၿဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ တစ္ကမာၻလံုးကင္ဆာေရာဂါ  ကိုစုေပါင္းတိုက္ဖ်က္ႏိုင္ဖို႕အတြက္ ေဖေဖာ္၀ါရီ(၄)ရက္ကို ကမာၻ႔ကင္ဆာေရာဂါအထိမ္းအမွတ္ေန႔အၿဖစ္ သတ္မွတ္ၿပီး ကင္ဆာေရာဂါဆိုင္ရာသတင္းအခ်က္အလက္ေတြ နဲ႔ အသိပညာတိုးပြားေစရန္ ကာကြယ္ေရး နဲ႔ ေစာစီးစြာေရာဂါရွာေဖြေရး၊ ကုသေရး တို႔ကို လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္ေနၾကတာၿဖစ္ပါတယ္။

အၿပည္ၿပည္ဆိုင္ကင္ဆာသုေတသနအဖြဲ႔ၾကီးရဲ႕ ခန္႔မွန္းခ်က္ေတြအရ ကမာၻေပၚမွာ အမ်ိဳးသား(၅)ဦးမွာ(၁)ဦး၊ အမ်ိဳးသမီး(၆)ဦးမွာ (၁)ဦးခန္႔က လူ႕သက္တမ္းအတြင္း ကင္ဆာေရာဂါေ၀ဒနာကို ခံစားေနရၿပီး ကင္ဆာေရာဂါနဲ႔ ေသဆံုးမႈကေတာ့ အမ်ိဳးသား(၈)ဦးမွာ(၁)ဦး၊ အမ်ိဳးသမီး(၁၁)ဦးမွာ(၁)ဦး ခန္႔ ေသဆံုးေနရတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ဒီခန္႔မွန္းခ်က္အရ အာရွတိုက္နဲ႔အာဖရိကတိုက္တို႕မွာ ကင္ဆာၿဖစ္ပြားမႈႏႈန္း ႏိႈင္းယွဥ္ၾကည့္ရာမွာလည္း အာရွတိုက္မွာ ကင္ဆာေရာဂါၿဖစ္ပြားမႈႏႈန္း  (၇.၃)ရာခိုင္ႏႈန္း နဲ႔ အာဖရိကတိုက္မွာ ကင္ဆာေရာဂါၿဖစ္ပြားမႈႏႈန္း (၅.၈)ရာခိုင္ႏႈန္းၿဖစ္ပြားေနၿပီး အာရွတိုက္မွာသာပိုအၿဖစ္မ်ားေနတယ္လို႔ ၂၀၁၈ခုႏွစ္ ကမာၻ႕ကင္ဆာေရာဂါ ဆိုင္ရာကိန္းဂဏန္း ထုတ္ၿပန္ခ်က္ေတြအရသိရပါတယ္။

ဒီလိုအာရွတိုက္မွာအၿဖစ္မ်ားေနတဲ႔ကင္ဆာေရာဂါကိုတိုက္ဖ်က္ဖို႔အတြက္ ၂၀၁၉ခုႏွစ္မွာက်ေရာက္မယ့္ ကမာၻ႔ကင္ဆာေရာဂါအထိမ္းအမွတ္ေန႔ သံုးႏွစ္တာလႈပ္ရွားမႈကို တစ္ကမာၻလံုးမွာ ေဆာင္ရြက္သြားမွာၿဖစ္သလို ၿပည္တြင္းမွာလည္း က်န္းမာေရးနဲ႔အားကစား၀န္ၾကီးဌာန ရဲ႕ လမ္းညႊန္မႈနဲ႔အတူ ေရႊေရာင္ႏွင္းဆီ ကင္ဆာေဖာင္ေဒးရွင္းကလည္း ပူးေပါင္းပါ၀င္ၿပီး အသိပညာၿမွင့္တင္ၿခင္းေတြေဆာင္ရြက္သြားမယ္လို႔သိရပါတယ္။

 

 

 

Related News