ယခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလကစျပီး တစ္ႏုိင္ငံလံုးမွာရွိတဲ့ က်န္းမာေရးဝန္ထမ္းဦးေရ တစ္သိန္းခန္႔ကို ဝက္သက္၊ ဂ်ိဳက္သိုး ကာကြယ္ေဆး စတင္ထိုးႏွံေပးေတာ့မယ္လို႕ ျပည္သူ႔က်န္းမာေရးဦးစီးဌာနမွသိရပါတယ္။က်န္းမာေရးဝန္ထမ္းေတြအေနနဲ႔ သက္ဆုိင္ရာဌာနေတြမွာ ဝက္သက္၊ ဂ်ိဳက္သိုးကာကြယ္ေဆး ထုတ္ယူျပီး ကိုယ့္အစီအစဥ္နဲ႕ ကိုယ္ထိုးႏွံႏုိင္ျပီျဖစ္တယ္လို႕ ျပည္သူ႔က်န္းမာေရးဦးစီးဌာနမွ သိရပါတယ္။ ဝက္သက္ေရာဂါ ဗိုင္းရပ္စ္ျဖန္႔ေဝႏုိင္တဲ့ အုပ္စုေတြထဲမွာ ေရႊ႕ေျပာင္းေနထိုင္သူအုပ္စုေတြအျပင္ က်န္းမာေရးဝန္ထမ္းေတြလည္း ပါဝင္ေနတာေၾကာင့္ ယခုလို ဝက္သက္၊ ဂ်ိဳက္သိုးကာကြယ္ေဆးေတြ အခမဲ့ ထုတ္ေဝ၊ ထိုးႏွံေပးမွာပဲျဖစ္ပါတယ္။ က်န္းမာေရးႏွင့္အားကစားဝန္ၾကီးဌာနအေနနဲ႔ က်န္းမာေရးဝန္ထမ္းေတြကို ဦးတည္အုပ္စုအျဖစ္ သတ္မွတ္ျပီး ဝက္သက္၊ ဂ်ိဳက္သိုးကာကြယ္ေဆး ထိုးႏွံေပးတာ ပထမဆံုးအၾကိမ္ျဖစ္ပါတယ္။

ကာကြယ္ေဆးကို ေဆးရံုအုပ္ကေန ေဆးရံုလုပ္သားအထိ ထိုးႏွံရမွာျဖစ္တယ္လို႕သိရပါတယ္။က်န္းမာေရးဝန္ထမ္းတစ္သိန္းခန္႔ကို ကာကြယ္ေဆးထိုးႏံွေပးျပီးရင္ အသစ္ထပ္ဝင္လာတဲ့ က်န္းမာေရးဝန္ထမ္းေတြကိုလည္း  ဝက္သက္၊ ဂ်ိဳက္သိုးကာကြယ္ေဆး မျဖစ္မေန ရာႏႈန္းျပည့္ထိုးႏွံဖို႔ သတ္မွတ္ထားတယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။ ကာကြယ္ေဆးကိုေတာ့ဝန္ၾကီးဌာနကထုတ္ေပးမွာျဖစ္ျပီး က်န္းမာေရးဝန္ထမ္းေတြက မိမိအစီအစဥ္၊ မိမိကုန္က်စရိတ္နဲ႔ ထုိးႏွံဖို႔ သတ္မွတ္ထားတာျဖစ္ပါတယ္။ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ လူၾကီးပိုင္းေတြကို ဝက္သက္၊ ဂ်ိဳက္သိုးကာကြယ္ေဆးထိုးႏွံေပးတဲ့ အစီအစဥ္မရွိေသးေပမယ့္ အသက္ကိုးလနဲ႕ တစ္ႏွစ္ခြဲအရြယ္ကေလးေတြကို ပံုမွန္ကာကြယ္ေဆးထိုးအစီအစဥ္နဲ႕ ထိုးႏွံေပးေနပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ဝက္သက္၊ ဂ်ိဳက္သိုးကာကြယ္ေဆးတစ္ၾကိမ္မွ မရဖူးေသးတဲ့ အသက္ငါးႏွစ္ေအာက္ကေလးေတြကိုလည္း ျမိဳ႕နယ္၊ ရပ္ကြက္၊ ေက်းရြာက်န္းမာေရးဌာနေတြမွာ သြားေရာက္ထိုးႏွံႏုိင္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

 

 

Related News