ဆီးခ်ိဳႏွင့္ေသြးတိုးေရာဂါစစ္ေဆးကုသမႈေဆးခန္းေတြမွာ အသက္(၄၀)ႏွင့္အထက္ မည္သူကိုမဆို ဆီးခ်ိဳႏွင့္ေသြးတိုးေရာဂါ ရွိ၊မရွိစစ္ေဆးျပီး ေရာဂါရွိသူေတြအတြက္ ေသာက္ေဆးေတြ ေထာက္ပံ့လွ်က္ရွိပါတယ္။ယခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၇ ရက္က စတင္ျပီး ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး၊ ျမိဳ႕နယ္ ၄၅ ျမိဳ႕နယ္က ေဒသႏၱရက်န္းမာေရးဌာနနဲ႕ ေက်းလက္က်န္းမာေရး ဌာနေတြမွာ အပတ္စဥ္ဗုဒၶဟူးေန႔တုိင္း ဆီးခ်ိဳႏွင့္ေသြးတိုးေရာဂါစစ္ေဆးကုသမႈ ေဆးခန္းေတြ ဖြင့္လွစ္ကုသေပးေနပါတယ္။ အသက္ေလးဆယ္ႏွင့္အထက္ မည္သူမဆို အဲ့ဒီေဆးခန္းေတြကို သြားေရာက္ျပီး ဆီးခ်ိဳနဲ႕ ေသြးတိုးေရာဂါရွိ၊မရွိ သြားေရာက္စစ္ေဆးႏုိင္ျပီျဖစ္ပါတယ္။ ေဆးခန္းလာေရာက္ျပသသူေတြကို စာရင္းသြင္းျပီးတာနဲ႕ အရပ္တုိင္းတာ၊ ကိုယ္အေလးခ်ိန္တုိင္းျပီး BMI တြက္တာေတြေဆာင္ရြက္ျပီး ေသြးေပါင္ခ်ိန္တုိင္းတာ၊ ဆီးခ်ိဳစစ္တာနဲ႕ ႏွလံုးေသြးေၾကာက်ဥ္း ေရာဂါျဖစ္ႏုိင္ေခ်ရွိ၊မရွိတာေတြ စစ္ေဆးေပးပါတယ္။

ေရာဂါစစ္ေဆးေတြ႔ရွိခဲ့ရင္ေတာ့ ႏွစ္ပတ္တစ္ၾကိမ္ ေဆးခန္းကုိ ရက္ခ်ိန္းေခၚျပီး ဆီးခ်ိဳနဲ႕ေသြးတိုးေရာဂါ အေျခအေန တိုင္းတာစစ္ေဆးေပးတာနဲ႔ ေသာက္ေဆးေထာက္ပံ့တာေတြ ေဆာင္ရြက္ေပးေနပါတယ္။လိႈင္သာယာျမိဳ႕နယ္က ေဆးခန္းေတြကိုေတာ့ ဆီးခ်ိဳေရာဂါေဝဒနာရွင္ေတြ အမ်ားဆံုးလာေရာက္ကုသမႈ ခံယူတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ မကူးစက္တတ္ေသာေရာဂါေတြျဖစ္တဲ့ ေသြးတိုးနဲ႕ဆီးခ်ိဳေရာဂါေတြက နာတာရွည္ျဖစ္ျပီး ပံုမွန္ေဆးေသာက္ ေနရတဲ့ ေရာဂါအမ်ိဳးအစားေတြျဖစ္ပါတယ္။ ေဆးခန္းဖြင့္လွစ္တာကို လြန္ခဲ့တဲ့ တစ္ပတ္ကမွ ၾကားသိလို႔ ေဆးခန္း လာျပသူတစ္ဦးကလည္း စစ္ေဆးကုသမႈအျပင္ ေသာက္ေဆးေတြ အခမဲ့ရတဲ့ ေဆးခန္းရဲ႕အစီအစဥ္ကို သေဘာက် တယ္လို႔ ေျပာျပပါတယ္။

ယခုလို ေဆးခန္းေတြဖြင့္လွစ္ျပီး ဆီးခ်ိဳ၊ ေသြးတိုးေရာဂါေတြ စစ္ေဆးကုသေပးေနတဲ့ အစီအစဥ္ကို ရန္ကုန္တိုင္း ေဒသၾကီးမွာ စတင္အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနတာျဖစ္ပါတယ္။ ေဆးခန္းမွာ ကုသႏုိင္တဲ့ သူေတြကို လက္ခံကုသေပးေနျပီး ေသြးတြင္းအခ်ိဳဓာတ္ အလြန္အကြ်ံျမင့္မားေနတဲ့ ေရာဂါေဝဒနာရွင္ေတြကိုေတာ့ ေဆးရံုလႊဲေျပာင္းကုသမႈခံယူေစတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ေဆးခန္းဖြင့္လွစ္တဲ့ ဗုဒၶဟူးရက္တိုင္းမွာ ေဆးခန္းလာေရာက္ျပသေနသူေတြ အနည္းဆံုး တစ္ရာဝန္းက်င္ခန္႔ ရွိတယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။

 

 

Related News