လိႈင္သာယာျမိဳ႕နယ္မွာ ဝက္သက္၊ ဂ်ိဳက္သိုးကာကြယ္ေဆးကို ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၇ ရက္ကေန ၂၈ ရက္အထိထိုးႏွံေပးခဲ့ျပီး ရည္မွန္းကေလးဦးေရ မျပည့္မီတာေၾကာင့္ လာမယ့္ မတ္လ ၁၇ ရက္ကေန ၁၉ရက္အတြင္း ကာကြယ္ေဆး ထပ္မံထိုးႏွံေပးမယ္လို႕ လိႈင္သာယာျမိဳ႕နယ္က်န္းမာေရးဦးစီးဌာနကေန သိရပါတယ္။လိႈင္သာယာမွာ ဝက္သက္ဂ်ိဳက္သိုးကာကြယ္ေဆးထုိးႏွံေပးခဲ့တဲ့ (၁၂)ရက္အတြင္း အသက္ကိုးလကေန ၁၅ ႏွစ္အရြယ္ကေလးဦးေရ တစ္သိန္းေျခာက္ေသာင္းအထိ ထိုးႏွံေပးဖို႕ ရည္မွန္းခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ကေလးဦးေရ တစ္သိန္းေလးေသာင္းကို ထိုးႏွံေပးႏုိင္ခဲ့ျပီး က်န္ရွိေနတဲ့ ကေလးေတြ ကာကြယ္ေဆး လႊမ္းျခံဳမႈရရွိေစဖုိ႕ ေဆးထိုးအဖြဲ႕(၂၄)ဖြဲ႕က ကြင္းဆင္းထုိးႏွံေပးမွာျဖစ္ပါတယ္။

ေဆးထိုးအဖြဲ႕ေတြက အပိုေဆာင္းထိုးႏွံေပးမဲ့ သံုးရက္အတြင္း က်ဴးေက်ာ္ရပ္ကြက္ေတြကို ကြင္းဆင္းလွည့္လည္ ထိုးႏွံေပးမွာပါ။ကာကြယ္ေဆးထိုးႏွံေပးခဲ့တဲ့ ကာလအတြင္း ခရီးသြားေနတာ၊ ေနမေကာင္းျဖစ္ေနတာ၊ ဒါမွမဟုတ္ ေဆးထုိုးဖို႕ မသိလိုက္တဲ့ ကေလးေတြကို ကြင္းဆင္းထိုးႏွံေပးမွာျဖစ္ပါတယ္။ အပိုေဆာင္းထုိးႏွံေပးမယ့္ သံုးရက္အတြင္းမွာေတာ့ ကေလးဦးေရ ႏွစ္ေသာင္းကို ထိုးႏွံေပးဖို႕ ရည္မွန္းထားတယ္လို႕သိရပါတယ္။လိႈင္သာယာျမိဳ႕နယ္အပါအဝင္ ျမိဳ႕နယ္ေျခာက္ခုမွာ ဝက္သက္ဂ်ိဳက္သိုးကာကြယ္ေဆး အစုလိုက္ထိုးႏွံတဲ့လုပ္ငန္းကို ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၇ ရက္ကေန ၂၈ ရက္အတြင္း ေဆာင္ရြက္ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

 

 

Related News