လက္ရွိမွာအမ်ိဳးသားေသြးဌာနရဲ႕ ေသြးေထာက္ပံ့ေပးမႈက သတ္မွတ္ထားတဲ့ အတိုင္းအတာထက္ (A)ေသြးက က်ဆင္းေနတဲ့ အတြက္ (A)ေသြးအလွဴရွင္မ်ားကို လိုအပ္ေနတယ္လို႔ အမ်ိဳးသားေသြးဌာနက တာ၀န္ခံေဒၚသီတာေအာင္ရဲ႕ ေျပာၾကားခ်က္ အရ သိရပါတယ္။ယခင္က အမ်ိဳးသားေသြးဌာနအေနနဲ႔အစိုးရေဆးရံု (၁၂)ရံုရဲ႕ ေသြးလိုအပ္ခ်က္ေတြကို ေထာက္ပံ့ေပးေနေပမယ့္ ယခုလက္ရွိမွာ ေျမာက္ဥကၠလာေဆးရံုနဲ႔ ဟယ္လ္ပင္ကေလးေဆးရံုတို႕ကိုပါ ထပ္တိုးေထာက္ပံ့ေပးေနရၿပီ ျဖစ္တာေၾကာင့္ ေသြးအလွဴရွင္ေတြလိုအပ္လာတာျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ပံုမွန္အားျဖင့္ အျခားေသြးအုပ္စုေတြထက္ A ေသြးက အသံုးျပဳမႈမ်ားေနၿပီး လက္ရွိမွာအမ်ိဳးသားေသြးဌာနရဲ႕ ေသြးေထာက္ပံ့ေပးမႈက သတ္မွတ္ထားတဲ့ အတိုင္းအတာထက္ Aေသြး

ကက်ဆင္းေနတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ ေဆးရံုေတြက အေရးေပၚေသြးလိုအပ္လာတဲ့အခါေထာက္ပံ့မႈေပးနုိင္ဖို႔ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ထားမွအဆင္ေျပနိုင္တာေၾကာင့္ (A) ေသြးအလွဴရွင္ေတြ ကူညီေပးနုိင္ေအာင္ ႀကိဳတင္အေၾကာင္းၾကား ထားတာျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ေျမာက္ဥကၠလာေဆးရံုကို ၿပီးခဲ့တဲ့ (၁)ႏွစ္က ေသြးေထာက္ပ့ံေပးရာမွာ လစဥ္ပံုမွန္ေသြးအိတ္(၁၅၀၀)ေထာက္ပ့ံေပးေနေပမယ့္ ၿပီးခဲ့တဲ့ (၂၀၁၈)ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီလက စတင္ၿပီး ေသြးအသံုးျပဳမႈမ်ားလာတဲ့အတြက္ တစ္လကိုေသြးအိတ္(၃၀၀၀)နီးပါး ေထာက္ပ့ံေပးေနရတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ဟယ္လ္ပင္ကေလးေဆးရံုမွာေတာ့ ေမြးရာပါေသြးအားနည္းေရာဂါ ျဖစ္ေနတဲ့ ကေလးေတြရဲ႕ေသြးလိုအပ္ခ်က္ေတြကို ေဆးရံုက ကိုယ္တိုင္ရွာေဖြေနရတဲ့အတြက္ (၂၀၁၈)နို၀င္ဘာလက စတင္ကာ ေသြးလိုအပ္ခ်က္ေတြကို ေထာက္ပံ့ေပးခဲ့တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ အမ်ိဳးသားေသြးဌာနအေနနဲ႔ ဟယ္လ္ပင္ ကေလးေဆးရံု ကိုေတာ့ ဦးစားေပးေသြးေထာက္ပ့ံေပးေနတယ္လို႔ သိရပါတယ္။

အမ်ိဳးသားေသြးဌာနကို ေသြးလွဴဒါန္းခ်င္သူေတြအေနနဲ႕ www.donatebloodmyanmar.org မွာႀကိဳတင္စာရင္းသြင္း လွဴဒါန္းနိုင္ၿပီး ေရႊတိဂုံေစတိေတာ္အေနာက္ဘက္မုခ္မွာ ေန႔စဥ္ ညေန(၄)နာရီကေန ည(၇)နာရီထိ အမ်ိဳးသားေသြးဌာနမွ ေသြးအလွဴခံလ်က္ရွိတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ဒါ့အၿပင္ ေစတနာေသြးလွဴရွင္အဖြဲ႔ေတြဆီက ေသြးအလွဴခံလ်က္ရွိတယ္လို႔လည္း သိရပါတယ္။

 

 

Related News