ေသြး၊ ေအာက္ဆီဂ်င္၊ လူနာတင္ပို႔မႈ ကယ္ဆယ္ေရးစတဲ့ အခက္အခဲအကူအညီမ်ားအတြက္ သစၥာရွင္  လူမႈကယ္ဆယ္ေရး ရံုးခဲြအမွတ္(၁၈)ကို ေမလ(၉)ရက္က ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီး၊ မအူပင္ခရိုင္၊ ေညာင္တုန္းၿမိဳ႕နယ္၊ မယ္ဇလီဒလအုပ္စု၊ ေခ်ာင္းႀကီးေက်းရြားမွာ ဖြင့္လွစ္ခဲ့ပါတယ္။ ရန္ကုန္ကိုသြားတဲ့ ကားလမ္းမၾကိီးေဘးမ်ားမွာ လူမႈကယ္ဆယ္ေရး၊ ပရဟိတအသင္းအဖဲြ႔မ်ားနွင့္ ခရီးသြားျပည္သူေတြရဲ႕ လိုအပ္ေနတဲ့ေသြး၊ ေအာက္ဆီဂ်င္၊ လူနာတင္/ပို႔မႈ၊ ကယ္ဆယ္ေရးစတဲ့ အခက္အခဲမ်ားကို ကူညီခ်င္တဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္နဲ႔ ဖြင့္လွစ္ခဲ့တာျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

သစၥာရွင္ လူမႈကယ္ဆယ္ေရးအဖဲြ႔ခ်ဳပ္အေနနဲ႕ အခုလို လွဴဒါန္းမႈေတြအျပင္ ျပည္တြင္းမွာသာသနာျပဳ တည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္းေတြ၊ သိမ္၊ ေက်ာင္း၊ ဇရပ္၊ လမ္း၊ ဘိုးဘြားရိပ္သာနွင့္  စာသင္ေက်ာင္းတို႔ကို ကုသိုလ္ျပဳလွဴဒါန္းခဲ့ဖူးတယ္လို႔ သိရပါတယ္။သစၥာရွင္ လူမႈကယ္ဆယ္ေရးအဖြဲ႔ခ်ဳပ္အေနနဲ႔ ေမလကုန္ေနာက္ပိုင္းမွာ လပြတၱာျမိဳ ႔နယ္မွာ ေရတြင္းမ်ားတူးေဖာ္ျပိီး ေဆာက္လုပ္လွဴဒါန္းသြားမယ္လို႔ သိရပါတယ္။

 

 

Related News