ေဆးလိပ္၊ေဆးရြက္ၾကီးနွင့္ေဆးရြက္ပါသည့္ ကြမ္းယာသုံးစြဲမႈ ထိန္းခ်ဳပ္ေလွ်ာ့ခ်နုိင္ရန္ ထိေရာက္တဲ့ မူ၀ါဒခ်မွတ္အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး အစုိးရအားတုိက္တြန္းေၾကာင္း အဆုိကုိ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္မွာ ေဆြးေႏြးသြားမယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။အဆုိကုိ လႈိင္းဘြဲ႔မဲဆႏၵနယ္မွ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဦးခင္ခ်ိဳက ဇူလုိင္လ(၁၈)ရက္ ျပဳလုပ္ခဲ႔တဲ႔ ဒုတိယအႀကိမ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ (၁၃) ႀကိမ္ေျမာက္ ပုံမွန္အစည္းအေဝးမွာ တင္သြင္းခဲ႔တာပါ။ ျမန္မာနုိင္ငံမွာ (၂၀၀၀)ခုနွစ္ေနာက္ပုိင္း ျပည္တြင္းမွာစီးကရက္ထုတ္လုပ္မႈေတြမ်ားျပားလာျပီး သုံးစြဲသူေတြလည္း ပုိမ်ားလာကာ  ကြမ္းယာအေနနဲ႔လည္း အလားတူကာလေလာက္ကစတင္ျပီး တစ္နုိင္ငံလုံးအႏွံ႔ ကြမ္းယာဆုိင္မ်ားေပါမ်ားလာကာ  လူငယ္လူၾကီးက်ား၊မ မေရြးစားသုံးလာၾကျပီး ကင္ဆာေရာဂါျဖစ္ပြားကာ ေသဆုံးမႈဟာ နွစ္တုိင္းေတြ႔ျမင္ေနရတာေၾကာင့္ အဆုိကုိတင္သြင္းရျခင္းျဖစ္တယ္လုိ႔ လႈိင္းဘြဲ႕မဲဆႏၵနယ္မွ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ ဦးခင္ခ်ိဳက ေျပာပါတယ္။

လႈိင္းဘြဲ႔မဲဆႏၵနယ္မွ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဦးခင္ခ်ိဳတင္သြင္းခဲ႔တဲ႔ အထက္ပါအဆုိကုိ ကသာမဲဆႏၵနယ္မွ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဦးျမင့္ၾကည္က ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္မွာ ေဆြးေႏြးဖုိ႔ အတြက္ေထာက္ခံတင္ျပခဲ႔ပါတယ္။ ယခုအဆုိဟာ အလြန္သင့္ျမတ္ျပီး က်န္းမာေရးလည္း တုိးတက္ကာ နုိင္င့ံ GDP လည္း တုိးတက္လာမွာျဖစ္တဲ႔အတြက္ ေထာက္ခံခဲ႔တာလုိ႔ ေျပာပါတယ္။ အဲဒီေနာက္ အဆုိကုိ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္မွာ လက္ခံေဆြးေႏြးရန္ သင့္မသင့္ အဆုံးအျဖတ္ရယူရာ ကန္႔ကြက္သူမရွိတာေၾကာင့္ ေဆြးေႏြးဖုိ႔ ဆုံးျဖတ္လုိက္တာပါ။ေဆးလိပ္၊ ေဆးရြက္ၾကီးနွင့္ ေဆးရြက္ပါတဲ့ ကြမ္းယာသုံးစြဲမႈထိန္းခ်ဳပ္ေလွ်ာ့ခ်နုိင္ရန္ ထိေရာက္သည့္ မူ၀ါဒခ်မွတ္အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး အစုိးရအား တုိက္တြန္းေၾကာင္းအဆုိကုိ ေဆြးေႏြးလုိတဲ႔ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ေတြအေနနဲ႔ ဇူလုိင္လ(၂၂)ရက္ေနာက္ဆုံးထားအမည္စာရင္းေပးသြင္းၾကဖုိ႔ ေတာင္းခံထားတယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။

 

 

Related News