ရန္ကုန္အေနာက္ပိုင္းတကၠသိုလ္ရဲ႕ (၁၇)ၾကိမ္ေျမာက္ ေက်ာင္းသား/ေက်ာင္းသူေတြရဲ႕ စုေပါင္းေသြးလွဴဒါန္းပြဲကို ဇူလိုင္လ (၂၆)ရက္က ျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။ ရန္ကုန္အေနာက္ပိုင္းတကၠသိုလ္ရဲ႕ (၁၇)ၾကိမ္ေျမာက္ စုေပါင္းေသြးလွဴဒါန္းပြဲကို ေက်ာင္းသား/ေက်ာင္းသူေတြအေနနဲ႕ မိမိတို႕ရဲ႕ေသြးနဲ႕အကူအညီလိုအပ္ေနတဲ့သူေတြကို ကူညီေပးႏိုင္ေစရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္နဲ႕တကၠသိုလ္ၾကက္ေျခနီ အသင္းခြဲမွ ဦးစီးက်င္းပတာျဖစ္ျပီး အမ်ိဳးသားေသြးဌာန၊ ၾကက္ေျခနီအသင္းမွ အသင္းသူ /အသင္းသားေတြက ပံ့ပိုးကူညီခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ ေသြးလွဴဒါန္းပြဲမွာေတာ့ အေနာက္ပိုင္းတကၠသိုလ္ ေမဂ်ာ(၁၄)ခုမွ ေက်ာင္းသား/ ေက်ာင္းသူ တစ္ေထာင္၀န္းက်င္က ေသြးလွဴဒါန္္းခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

ဒါ့အျပင္ အမ်ိဳးသားေသြးဌာနမွ တာ၀န္ရိွသူေတြက ေသြးလွဴဒါန္းမယ့္ေက်ာင္းသား/ေက်ာင္းသူေတြကို လိုအပ္တဲ့ က်န္းမာေရး စစ္ေဆးေပးတာေတြ၊လွဴဒါန္းျပီးတဲ့ေသြးေတြကို ေသြးအမ်ိဳးအစားခြဲတာေတြနဲ႔ ဓာတ္ခြဲစစ္ေဆးတာေတြကို ျပဳလုပ္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။လက္ရိွမွာေတာ့ ေဆးရံုေတြမွာ လာေရာက္ၿပီး ေဆးကုသတဲ့ အေရအတြက္ကမ်ားျပားလာတဲ့အတြက္ အခုလို အဖြဲ႕အစည္းေတြ၊တကၠသိုလ္ေတြမွ ေသြးလွဴဒါန္းတာဟာ တစ္ဖက္တစ္လမ္းမွ အညီအကူရရိွတယ္လို႔သိရပါတယ္။

ေသြးလွဴဒါန္းလိုတဲ့ ေက်ာင္းသား/ေက်ာင္းသူေတြထဲကမွ က်န္းမာေရးေကာင္းမြန္တဲ့ ေက်ာင္းသား/ေက်ာင္းသူေတြကို ေရြးခ်ယ္ခဲ့တာျဖစ္ျပီး ေက်ာင္းသား/ေက်ာင္းသူေတြအေနနဲ႕ မူးေ၀တာေတြျဖစ္ေပၚခဲ့ရင္လည္း ၾကက္ေျခနီေတြထားရိွျပီး ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေပးတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ရန္ကုန္အေနာက္ပိုင္းတကၠသိုလ္မွ အခုလိုေသြးလွဴဒါန္းမႈေတြကို ႏွစ္စဥ္နွစ္တိုင္းျပဳလုပ္ေနတာျဖစ္ျပီး တစ္ႏွစ္ထက္တစ္နွစ္ ေသြးလွဴဒါန္းတဲ့ ေက်ာင္းသား/ေက်ာင္းသူအေရအတြက္ ပိုမိုမ်ားျပားလာတယ္လို႔ သိရပါတယ္။

 

 

Related News